کمیتۀ صلح ولایتی نورستان مورد بررسی قرار گرفت

به اشتراک بگذارید

در روشنی فیصله و هدایت هیأت اجرائیۀ شورای عالی صلح و به سلسلۀ بررسی مشکلات کمیتۀ صلح ولایتی نورستان، به تاریخ ۱۱ جدی سال روان، جلسه یی با اشتراک محترم عبدالکریم خدام معاون شورای عالی صلح و سرپرست ریاست دارالانشاء، محترم حافظ عبدالقیوم والی ولایت نورستان، محترم سید احمد قریب منیری مسؤول بخش امور ولایتی دارالانشاء و محترم سید حبیب الله فرید رئیس دفتر معاونیت شورای عالی صلح برگزار گردید.
در آغاز این نشست محترم خدام صاحب در رابطه به مشکلات و چالش های موجود  فرا راه کمیته های صلح ولایتی صحبت نموده؛ اظهار داشت که تمویل کننده گان برنامۀ صلح و هم رهبری دولت افغانستان در رابطه به موثریت کمیته های صلح ملاحظاتی دارند؛ چنانکه هفتۀ قبل استراتیژی مرحلۀ دوم برنامۀ صلح و موضوعات پیرامون آن، در جلسۀ شورای امنیت ملی کشور مورد بحث قرار گرفت و برای تصمیم گیری نهایی قرار شد که در جلسۀ بعدی شورای امنیت، اسناد و وضاحت های لازم ارائه گردد تا در مورد، تصمیم نهایی اتخاذ گردد. معاون شورای عالی صلح ضمن تذکر در مورد عدم تمویل کمیته های صلح ولایتی به شکل فعلی آن از سوی تمویل کننده گان، ابراز امیدواری نمود که این موضوع در هفتۀ جاری حل گردد.
والی نورستان محترم حافظ عبدالقیوم ضمن اشاره به موضوع امنیت ولایت نورستان و موجودیت مخالفین مسلح درآن ولایت، متذکر گردید که پس از به شهادت رسیدن رئیس اسبق کمیتۀ صلح ولایتی نورستان، انتظار بر این بود که شخص دیگری که معیار های لازم را برای رهبری کمیتۀ صلح مذکور داشته باشد، از طرف مقام ریاست شورای عالی صلح  به حیث رئیس کمیتۀ صلح ولایتی نورستان معرفی گردد ولی با در نظر داشت بعضی ملاحظات پسر رئیس اسبق کمیتۀ صلح ولایتی نورستان را به این وظیفۀ مهم معرفی نمودند، در حالیکه طی مدت زمان پس از تقرر موصوف بحیث مسؤول کمیتۀ صلح، گروپ های زیادی از مخالفین مسلح درین ولایت، تمایل به پیوستن به پروسۀ صلح را داشته اند مگر نسبت ضعف و مشکلات کاری در کمیتۀ صلح ولایتی نورستان، این فرصت ها از دست رفت.
والی نورستان همچنان ضمن یاد آوری مشکلات در سیستم اداری کمیتۀ صلح آن ولایت، یاد آور گردید که کار منشی آن کمیته نیز با مشکلاتی  مواجه است ولی برای بهتر شدن اوضاع لازم دیده می شود تا ایشان عجالتاً به صفت سرپرست، امور کمیتۀ صلح را به پیش ببرد تا مشکلات ازین بیشتر نگردد.
در ادامۀ جلسه مسؤول بخش امور ولایتی دارالانشای شورای عالی صلح، در رابطه به پیشینه مشکلات کمیتۀ صلح ولایتی نورستان و موضوع عدم موجودیت کارمندان کمیتۀ صلح در محل وظیفه شان  معلومات داده، اظهار داشت که به اساس اطلاعات دقیق، کارمندان کمیتۀ صلح آن ولایت در محل کار شان حضور فزیکی نداشته یا در کابل و یا هم در ولایت های همجوار سکونت دارند.
در ادامۀ جلسه، والی نورستان ضمن تایید مشکلات کمیتۀ صلح ولایتی نورستان، یکبار دیگر از رهبری شورای عالی صلح تقاضا نمود که در مورد معرفی رئیس کمیتۀ صلح ولایتی نورستان تصمیم جدی اتخاذ نمایند تا از سکتگی در امور جلوگیری بعمل اید. همچنان والی نورستان در مورد امنیت نورستان و راه های مواصلاتی آن ولایت معلومات ارائه نموده متذکر شد که مشکلات امنیتی در جاده کنر- نورستان با حضور نیروهای پولیس محلی مرفوع گردیده و امنیت در آنجا تامین میباشد.
در اخیر جلسه، معاون شورای عالی صلح و سرپرست دار الانشاء محترم عبدالکریم خدام ضمن قدردانی از فعالیت های والی ولایت نورستان در بهبود اوضاع امنیتی آن ولایت، وعده داد  تا این مشکلات کمیتۀ صلح نورستان را در جلسۀ هیأت اجرائیۀ شورای عالی صلح مطرح نماید و در مورد تصمیم اتخاذ گردد.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.