کمپاین صلح برای محو خشونت علیه زنان در غور

به اشتراک بگذارید

با اشتراک تعداد زیادی از خانم‎ها و آقایان اعم از مسؤولین ادارات دولتی و غیر دولتی و فعالین مدنی ولایت غور، به تأریخ ۴ قوس سال روان کمپاین صلح تحت نام «محو خشونت علیه زنان»  طی محفلی در شهر فیروز کوه مرکز ولایت غور دایر گردید.
محفل با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز یافت سپس یار محمد یاور، مسؤول ارتباطات و آگاهی عامۀ کمیتۀ صلح ولایتی غور، از فعالیت‎های موسسۀ « نور صفا » در ارتباط به تطبیق برنامه های صلح ابراز قدردانی نمود. وی همچنان نقش خانم‎ها را به عنوان مادر، برای تامین صلح و ثبات در جامعه مهم خوانده ، از همه اشتراک کننده ها خواهان همکاری بیشتر برای بر قراری صلح گردید.
گزارش می افزاید که درین محفل سایر سخنرانان نیز طی صحبت های شان صلح و ثبات را نیاز مبرم مردم افغانستان عنوان کرده، از جمله نقش خانم‎ها را در جهت تامین صلح پایدار در کشور و از میان بردن خشونت‎های موجود بخصوص در ولایت غور، مهم خواندند. آنان تاکید ورزیدند که همه اقشار جامعه بخاطر تأمین صلح و مبارزه علیه خشونت‎، مسؤولیت دارند و باید تلاش کنند تا مردم ما در آیندۀ زنده گی صلح آمیز و بدور از خشونت داشته باشند.
در اخیر این محفل تعدادی از شعراء و نویسنده گان ولایت غور  به حمایت از صلح و مبارزه علیه خشونت، اشعار و مقالات شان را به خوانش گرفتند.
قابل ذکر است که این کمپاین به کمک مالی جامعۀ اروپا، از طرف موسسۀ « نور صفا » و در هماهنگی با کمیتۀ صلح ولایتی غور، بر گزار گردیده بود.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.