پیوستن دو گروپ از مخالفین مسلح در ولایت هرات

به اشتراک بگذارید

پیوستن دو گروپ از مخالفین مسلح در ولایت هرات

  دو گروه (۱۱) نفری مخالفین مسلح که تعداد آنان به (۲۲) تن  میرسد و در مناطق ولسوالی کشک کهنۀ ولایت هرات فعالیت های دهشتگرانه داشتند با درک از ارزش صلح و زیان های دنیوی و اخروی جنگ و برادر کشی از خشونت دست کشیده با پروسۀ صلح یکجا شدند. 

طبق گزارش از ولایت هرات در ترکیب این گروپ های پیوست شده با پروسۀ صلح مولوی عبدالمجید ولد عبدالقیوم بادیه نشین ولسوالی کشک کهنه ولایت هرات با ده تن از افرادش شامل اند که در مناطق متذکره فعالیت های ضد دولتی داشتند. همچنان در گروپ دومی جهـان شـاه ولد دولت باشنـدۀ اصلی ولسوالی آبکمـری ولایت بادغیس کـه در ساحات ولسوالی کشک کُهنه ولایت هرات مصروف فعالیت های ضـد دولتی بود با ده تن از افرادش به برنامه صـلح، مصالحـۀ ملی و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز ولایت هرات پیوستند و سلاح های دست داشتۀ خویش را به مراجع مسؤول امنیتی آن ولایت تحویل نموده اند. 

2groups_11each_jointpeace_herat2

 در محفلی به تاریخ ۳۰  ثور سال روان در تالار غازی امان الله در  ولایت هرات برگزار شده بود،  اصیل الدین جامی معاون والی هرات، مولوی غلام سرور رئیس کمیتۀ صلح ولایتی هرات و شماری از اراکین ولایتی حضور یافته بودند. در آغاز معاون والی هرات ضمن صحبتی برگشت این دوگروه را به خانه و کاشانۀ شان به آنان خیر مقدم گفته چنین اظهار داشت:

 ” امروز جای خوشی است که تعدادی از هموطنان ما از خصومت علیه دولت دست کشیدند و درک کردند که دیگر به تحریک دشمنان مردم افغانستان وطن خود را خراب نمی کنند.”

وی همچنان از تلاش های  کمیتۀ صلح ولایتی هرات و ارگانهای امنیتی آن ولایت درجهت تأمین امنیت و حفظ صلح اظهارسپاس و امتنان نمود. بعداً رئیس کمیتۀ صلح ولایتی هرات از همکاری های مقام ولایت  هرات و ارگانهای  امنیتی آن ولایت در راستای تحقق برنامۀ صلح، مصالحۀ ملی و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز در ولایت هرات ابراز قدر دانی نمود.

سپس عبدالمجید و جهان شاه به نمایندگی از دو گروه مسلح پیوسته به روند صلح طی صحبتی گفتند:

 ما درگذشته فریب دشمنان کشور را خورده بودیم و ازسوی مخالفین تحریک میشدیم تا در برابر دولت جهاد نماییم؛ اما پس ازپی بردن به حقانیت پروسۀ صلح، بخاطر تامین امنیت و انکشاف محلات خویش با برنامۀ صلح یکجا شدیم.

گزارش علاوه می کند که با پیوستن این دو گروپ از شـروع برنامۀ صـلح ولایتی هرات تا کنون به تعداد ۱۰۵۰ تن از مخالفین مسلح در قالب (۹۳) گروپ به برنامۀ صـلح ولایتی هرات پیوسته اند .

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.