پیشنهادات مردم دایکندی و طرح آتش بس

به اشتراک بگذارید

صدها تن از اهالی ولایت دایکندی اعم از  علماء، بزرگان، شخصیت های جهادی، استادان، فعالان مدنی، جوانان، زنان و سایر اقشار ، طی یک نشستی که روز ۱۴ اسد در مرکز آن ولایت برگزار شده بود، حمایت شان را از صلح و ختم جنگ ابراز داشته، خواهان آتش بس دایمی در کشور شدند.
گردهم آیی با تلاوت قرآن عظیم الشأن و پخش سرودملی کشور آغاز یافت، متعاقبا سخنرانان هریک استاد هادی آیت ،دکتور هادی، استاد محمد حسین دانش، استاد علی محمد احمدی، لیلا صابری، سودابه موحدی و استاد وحیدی در رابطه به صلح و  ضرورت  آتش بس به تفصیل  سخنرانی نموده طی صحبت های شان از اعلامیۀ مکه مکرمه و فتوای صادر شده توسط علمای افغانستان حمایت خود را ابراز داشتند. آنان همچنان تقاضا نمودندکه باید آتش بس دایمی بین حکومت افغانستان و  مخالفین مسلح برقرار گردد تا در یک فضای صلح و آرامش، مذاکرات مستقیم بین الافغانی بخاطر ختم کامل جنگ و تأمین صلح پایدار آغاز  گردد. سپس ابراهیم نوروزی یک تن از عالمان دین، متن کامل فتوای علمای افغانستان در مورد صلح را به خوانش گرفت و  متعاقباً سهراب علی اعتمادی یک تن دیگر از علماء، تقاضای مردمی را به خوانش گرفت که در بخشی از آن آمده است:

• حکومت افغانستان از مجراهای دیپلماتیک بالای کشور هایی که در امور داخلی افغانستان مداخله می کنند فشار وارد نماید تا دست از مداخله بردارند.   
• دولت افغانستان سعی نماید تا یک دفتر یا آدرس مشخص برای مخالفین ایجاد گردد.   
• مذاکرات مستقیم با مخالفین مسلح، خواستۀ اصلی مردم افغانستان است، جهت زمینه سازی برای تحقق این خواست مردم، هر دو جانب باید آتش بس پایدار را در سر تا سر کشور عملی سازند.
• دستاورد های چندین سالۀ مردم افغانستان در حین مذاکرات با مخالفین پاسداری شود.
• حقوق زنان وآزادی های مدنی درین مذاکرات حفاظت شود.   
• دولت افغانستان و مخالفین مسلح هنگام مذاکرات صلح، بخاطرمنافع مردم افغانستان از خود گذری نمایند.
جلسه با دعای خیر برای تامین صلح پایدار در کشور پایان یافت.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.