پیام کمیتۀ زنان شورای عالی صلح در ارتباط به صلح و فرارسیدن انتخابات ریاست جمهوری

به اشتراک بگذارید

{edocs}http://hpc.org.af/dari/images/Media/PdfFiles/HPC_Women_Committee_Statement.pdf,500,550{/edocs}

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.