پیام تسلیت

به اشتراک بگذارید

با تاسف فراوان اطلاع حاصل گردید که حاجی شیرین آغا متنفذ قومی وعضو کمیتۀ صلح ولایتی ولایت قندهار ازطرف دشمنان صلح و مردم افغانستان به شهادت رسید.

انالله و انا الیه راجعون

حاجی شیرین آغا فرزند سید محمد مسکونه قریه چنگ ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار بود، وی شخصیت روحانی، بزرگ قومی و رئیس اجتماع مجددیان زون جنوب غرب بوده و برای تامین صلح و حل منازعات در بین مردم تلاش های زیادی نموده است. اما متاسفانه به تاریخ 23 دلو سال روان دشمنان افغانستان وی را شام هنگام در ناحیه چهارم در ساحه مسجد قبا مقابل خانه اش به شهادت رسانید.

مردم افغانستان به صلح متعهد هستند وهیچ گاه با از بین بردن بزرگان اراده صلح خواهی انان ضعیف نمی شود.

هیئت رهبری شورای عالی صلح شهادت حاجی شیرین آغا را برای مردم افغانستان و خصوصا قندهار یک ضایعه بزرگ دانسته، ازخداوند لایزال برای مرحوم جنت فردوس وبرای خانواده صبرجمیل استدعا می نماید.

شورای عالی صلح

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.