پنج تن از مخالفین مسلح در ولایت بادغیس با پروسۀ صلح یکجا گردید

به اشتراک بگذارید

به تأریخ 16 حوت 1391 پنج تن از مخالفین مسلح که در منطقۀ سرچشمۀ ولسوالی مقر ولایت بادغیس فعالیت داشتند با پروسۀ صلح یکجا شدند. در محفلی که به این مناسبت در صحن ریاست امنیت ملی ولایت متذکره ترتیب یافته بود، صفی الله سر گروپ گروه متذکره از مسؤولین حکومتی تقاضا نمود که بخاطر تقویۀ پروسۀ صلح باید به امنیت کسانی که به پروسۀ صلح پیوسته اند توجه خاص صورت گیرد. قابل یاد آوری است که ولایت بادغیس در تطبیق پروسۀ صلح یک ولایت پیشگام است چنانکه از آغاز پروسه تا کنون جمعاً به تعداد 1500 تن از مخالفین مسلح در این ولایت با پروسۀ صلح یکجا شده اند.

 

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.