ورکشاپ یک روزه صلح، مذاکرات و جلوگیری از افراطیت در پوهنتون گوهرشاد

به اشتراک بگذارید

ریاست تحقیق و مطالعات دارالانشای شورای عالی صلح طبق پلان کاری خویش به تاریخ ۱۴ حمل ۱۳۹۸ ورکشاپ یک روزه را در مورد صلح، مذاکرات و جلوگیری از افراطیت خشونت آمیز در پوهنتون گوهرشاد برای ۵۰ تن از محصلین طبقه اناث این پوهنتون برگزار نمود.

برنامه با تلاوت آیاتی از قرآنکریم آغاز گردید سپس محترم پوهاند عبدالحمید لیان معاون علمی پوهنتون گوهرشاد ضمن تقدیم خوش آمدید به اشتراک کنندگان در مورد صلح و جنگ صحبت نموده و افزود که؛ جنگ همه اقشار جامعه را متضرر ساخته است و قشری که بیشترین آسیب را از جنگ کنونی دیده است همانا جوانان هستند پس لازم است که جوانان و محصلین کارهای بیشتری در مورد صلح انجام بدهند. آقای لیان برگزاری چنین ورکشاپها را برای جوانان و باالخصوص زنان بسیار مؤثر خواند و خواهان تداوم آن شد.
سپس محترم استاد عبدالرحمن حامد رئیس تحقیق و مطالعات دارالانشای شورای عالی صلح در مورد فعالیت های شورای عالی صلح صحبت نموده، افزود؛ شورای عالی صلح از بدو تأسیس در چندین بخش مشخص در مورد صلح کار میکند که هدف عمومی آن تأمین صلح عادلانه و پایدار در کشور است که در این راستا قربانی های را هم متحمل شده است. استاد حامد اضافه نمود یکی دیگر از اهداف مهم شورای عالی صلح؛ اجماع ملی، منطقوی و بین المللی است که چگونه میتوان مردم را متقاعد ساخت که بهترین و خوبترین راه برای توسعه و پیشرفت همانا صلح است.

سپس محترم محمد افضل زرغونی متخصص تحقیق و مطالعات دارالانشای شورای عالی صلح پریزنتیشن خویشرا که در برگیرنده موضوعاتی چون: صلح، مبارزه با افراطیت خشونت آمیز، نقش جوانان در مذاکرات و مبارزه با افراطیت بود، به اشتراک کنندگان ارائه نمود.
در بخش دوم ورکشاپ، اشتراک کنندگان به گروپهای کاری تقسیم شده و به سوالهای که از سوی ریاست تحقیق و مطالعات تهیه شده بود پاسخ ارائه نموده< بحث و گفتگو نمودند.
در اخیر برنامه محمد خالد توخی کارمند ریاست تحقیق و مطالعات از سهم گیری فعال اشتراک کنندگان تشکری نموده و سهم اشتراک کنندگان در ورکشاپ یاد شده را مثبت ارزیابی نموده، افزود: این چنین برنامه ها در سطح پوهنتون های مختلف ادامه خواهد داشت.
در پایان برنامه به اشتراک کنندگان ورکشاپ تصدیق نامه نیز توزیع گردید.

Comments are closed.