ورکشاپ صلح در پوهنتون باختر

به اشتراک بگذارید

ورکشاپ یک روزه در مورد صلح، جلوگیری از افراطیت خشونت آمیز و مذاکرات صلح روز ۱۲ حمل سال روان با اشتراک ۵۰ تن از محصلین اناث پوهنتون باختر  در آن پوهنتون  برگزار گردید.

ورکشاپ که از طرف ریاست تحقیق و مطالعات دارالانشای شورای عالی صلح تدویر یافته بود با تلاوت آیاتی از قرانکریم آغاز گردید سپس استاد شهلا فرید عضو شورای عالی صلح، در مورد فعالیتها و دستاوردهای شورای عالی صلح صحبت همه جانبه نموده، متذکر گردید که کار با نهادهای علمی و اکادمیک در صدر برنامه های شورای عالی صلح قرار دارد. وی از جوانان خواست تا در مورد صلح نظریات خویش را برای بیرون رفت از معضل کنونی طی  مقالات علمی و اکادمیک ارائه نمایند.

سپس احمد فرید عارف رئیس پوهنځی حقوق پوهنتون باختر ضمن ابراز سپاس و امتنان از برگزاری ورکشاپ، در مورد صلح، جلوگیری از بروز افراطیت و خشونت  در آن  پوهنتون یاد آور شده، نقش جوانان  و زنان را در تامین صلح مهم خواند و خواهان ادامۀ همچو برنامه ها و بحث های علمی و اکادمیک در پوهنتون متذکره گردید.

متعاقباً محمد افضل زرغونی متخصص تحقیق و مطالعات دارالانشای شورای عالی صلح نخست در مورد فعالیتهای ریاست تحقیق و مطالعات دارالانشای شورای عالی صلح به اشتراک کننده گان معلومات مختصر ارائه نموده، سپس پریزنتیشن خویش را که شامل موضوعات علمی در مورد صلح، میانجیگری، مبارزه علیه افراطیت خشونت آمیز و نقش جوانان در مبارزه با افراطیت میگردید، تقدیم نمود.

بخش دوم ورکشاپ به بحث آزاد و پرسش و پاسخ در مورد علل و عوامل جنگ و شیوه های رسیدن به صلح عادلانه و پایدار اختصاص داشت که اشتراک کننده گان پرسش ها و نظریات شان را ارائه نمودند.

در اخیر برنامه عبداللطیف روشن مؤسس و رئیس پوهنتون باختر از رهبری شورای عالی صلح اظهار سپس و تشکری نموده، خواهان ادامۀ تدویر همچو برنامه های علمی و آموزشی گردید.

Comments are closed.