ورزشکاران هرات پیام صلح و دوستی را توسط بایسکل به کابل میرسانند

به اشتراک بگذارید

دو تن از مربیان تیم های بایسکل سواران هرات، در یک اقدام بی سابقه، با شعار «صلح و دوستی» سفر خود را از هرات بسوی کابل آغاز نمودند. عبدالغفور و ضیاء الدین مربیان تیم بایسکل سواری ریاست المپیک ولایت هرات به هدف تحقق شعار صلح و پایان جنگ و خونریزی در کشور، سفر خود را از ولایت هرات آغاز نمودند و قرار است با عبور از ولایاتی که در مسیر حرکت آنان قرار دارد، پیام صلح و دوستی را به شهریان کابل برسانند.
در همایشی که قبل از حرکت این بایسکل سواران روز ۲۱ حمل سال روان در ریاست المپیک ولایت هرات با اشتراک مسئولین کمیتۀ صلح ولایتی هرات، رئیس المپیک آن ولایت و شماری از ورزشکاران و دوستداران ورزش تدویر یافته بود، عبدالقدیر جویا رئیس المپیک ولایت هرات با ابراز خوشنودی از این تصمیم صلح جویانۀ ورزشکاران هرات گفت: صلح آرزوی تمام مردم افغانستان است؛ امروز تیم ورزشکاران منحیث سفیران صلح میخواهند پیام صلح و دوستی را  به گوش همه مردم کشور برسانند. همچنان دو ورزشکار مذکور نیز در مورد هدف سفر شان که رسانیدن پیام صلح به مردم کابل و سراسر کشور است، روشنی انداخته، ضمناً از مخالفین مسلح خواستند تا به روند صلح بپیوندند.
img herat athletes message for peace hamal 21 1در اخیر مولوی غلام سرور رئیس کمیتۀ صلح ولایتی هرات از کمیتۀ المپیک و مجموع ورزشکاران هرات بخاطر حمایت آنان از پروسۀ صلح ابراز قدر دانی نمود.
گزارش می افزاید که قرار است با یسکل سواران در مدت ۲۵ روز با عبور از ولایات فراه، نیمروز، هلمند، قندهار، زابل، غزنی و میدان وردک مع الخیر وارد کابل شوند و پیام صلح و دوستی را به تک تک از هموطنان ما برسانند و دو باره به هرات بازگشت کنند.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.