هیئت رهبری شورای عالی صلح با نماینده گان کشور های تمویل کننده پروسه صلح ملاقات نمود

به اشتراک بگذارید

هیئت رهبری شورای عالی صلح روز 9 حمل سال روان با نماینده گان کشور های تمویل کننده پروسه صلح در مقر شورای عالی صلح ملاقات نمود. در این ملاقات که عده یی از مسؤولین کمیته های صلح ولایتی نیز  حضور داشتند، ابتدا مولوی عطاء الله لودین معاون دوم شورای عالی صلح ضمن قدردانی از حمایت مالی و سیاسی کشور های دوست، در مورد روند بازگشت مخالفین مسلح به زنده گی مسالمت آمیز اشاره نموده، نقش جامعه جهانی در پیوند به این دست آورد ها را ارزنده خواند.

شورای عالی صلح

دارالانشأ


اعلامیه مطبوعاتی

تاریخ: ۹ حمل ۱۳۹۱

شماره : ۳۰

هیئت رهبری شورای عالی صلح روز 9 حمل سال روان با نماینده گان کشور های تمویل کننده پروسه صلح در مقر شورای عالی صلح ملاقات نمود. در این ملاقات که عده یی از مسؤولین کمیته های صلح ولایتی نیز  حضور داشتند، ابتدا مولوی عطاء الله لودین معاون دوم شورای عالی صلح ضمن قدردانی از حمایت مالی و سیاسی کشور های دوست، در مورد روند بازگشت مخالفین مسلح به زنده گی مسالمت آمیز اشاره نموده، نقش جامعه جهانی در پیوند به این دست آورد ها را ارزنده خواند.
بعداً محمد معصوم ستانکزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح با ابراز قدردانی از کشور های کمک کننده به پروسه صلح افغانستان، پیرامون برنامه های شورای عالی صلح مبنی بر تماس های بیشتر کاری با علما، متنفذین اقوام و نهادهای جامعه مدنی در سال ۱۳۹۱ روشنی انداخت.
در اخیر، نماینده گان کشور های تمویل کننده یکبار دیگر از برنامه صلح، مصالحه ملی و بازگشت به زنده گی مسالمت آمیز حمایت کشور های متبوع شان را ابراز و وعده سپردند که در آینده نیز از این برنامه حمایت خواهند نمود.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.