هیئت رهبری شورای عالی صلح با نماینده خاص ایالات متحده امریکا ملاقات نمود

به اشتراک بگذارید

هیئت رهبری شورای عالی صلح روز ۷ حمل سال جاری با آقای مارک گروسمن نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان و هیئت همراهش در مقر شورای عالی صلح در مورد پروسه صلح کشور دیدار وگفتگو کرد.

شورای عالی صلح

دارالانشأ


اعلامیه مطبوعاتی

تاریخ: ۷ حمل ۱۳۹۱

شماره : ۲۹

هیئت رهبری شورای عالی صلح روز ۷ حمل سال جاری با آقای مارک گروسمن نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان و هیئت همراهش در مقر شورای عالی صلح در مورد پروسه صلح کشور دیدار وگفتگو کرد.
در این ملاقات، مولوی عبدالحکیم مجاهد، تامین امنیت و صلح دایمی در کشور را هدف مشترک افغانستان و ایالات متحده امریکا خوانده و گفت که یگانه راه حل مشکلات فعلی در کشور، رسیدن به توافقات از طریق مذاکرات سیاسی است، بناءً مخالفین مسلح باید با شورای عالی صلح وارد مذاکرات شوند.
علاوتاً هیئت رهبری شورای عالی صلح یکبار دیگر تاکید کرد که افغانها باید پروسه صلح را در کشور رهبری نموده و کشور های منطقه و جهان، مردم افغانستان را در رسیدن به صلح و ثبات دایمی یاری رسانند.
همچنان در این مجلس، هیئت رهبری شورای عالی صلح خواستار رهایی آنعده از زندانیان گردید که بنابر راپور های نادرست دستگیر گردیده اند و فعلاً در زندان بگرام به سر میبرند.
در این ملاقات آقای گروسمن گفت که پروسه صلح را افغانها به پیش میبرند و یگانه هدف کشور متبوعش زمینه سازی مذاکرات مستقیم بین افغانهاست. وی یکبار دیگر حمایت کشورش را از پروسه صلح در افغانستان ابراز نموده گفت که ایالات متحده امریکا به تعهداتش در قبال افغانستان متعهد است.
در اخیر هیئت رهبری شورای عالی صلح از تلاش های ایالات متحده امریکا در قبال تأمین صلح در افغانستان اظهار خرسندی نموده خواستار هماهنگی های بیشتر در این راستا گردید.

کابل افغانستان: امروز دوشنبه هیئت رهبری شورای عالی صلح با آقار مارک گروسمن نماینده خاص ایلات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان و هیئت همراهش در مقر شورای عالی صلح دیدار کرد و در مورد پروسه صلح کشور صحبت نمود.

در ابتدا مولوی عبدالحکیم مجاهد تامین امنیت و صلح دائمی در کشور را هدف مشترک افغانستان و ایالات متحده امریکا خواند و گفت که یگانه راه حل مشکلات فعلی در کشور رسیدن به توافقات از طریق مذاکرات سیاسی است، بناً مخالفین مسلح باید با شورای عالی صلح وارد مذاکرات شوند.

علاوتاً هیئت رهبری شورای عالی صلح یکبار دیگر تاکید کرد که افغانها باید پروسه صلح را در کشور رهبری نموده و کشور های منطقه و جهان مردم افغانستان را در رسیدن به صلح و ثبات دائمی در کشور یاری رسانند.

همچنان در این مجلس هیئت رهبری شورای عالی صلح خواستار رهایی آنعده از زندانیان گردید که بنابر راپور های نادرست دستگیر گردیده اند و فعلاً در زندان بگرام به سر میبرند.

در این ملاقات آقای گروسمن گفت که پروسه صلح را افغانها به پیش میبرند و یگانه هدف کشور مطبوعش زمینه سازی مذاکرات مستقیم بین افغانهاست. وی یکبار دیگر حمایت کشورش را از پروسه صلح در افغانستان اعلان نموده گفت که ایالات متحده امریکا متعهد به تعهداتش در قبال افغانستان است.

در اخیر هیئت رهبری شورای عالی صلح از تلاش های ایالات متحده امریکا در پروسه صلح افغانستان اظهار خرسندی نموده خواستار هماهنگی های بیشتر در این راستا گردید.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.