همایشی تحت عنوان «صلح در خانه صلح در جهان» در فاریاب

به اشتراک بگذارید

از ۲۵ نومبر روز جهانی محوخشونت علیه زنان طی همایش بزرگی در تالار کنفرانسهای ریاست امور زنان ولایت فاریاب توسط ریاست امور زنان این ولایت به همکاری دفتر کمیته ناروی تجلیل به عمل آمد. دراین کنفرانس وحیدالله مبارز نماینده مقام ولایت ،بانو شریفه عظیمی رئیسه امور زنان وعضو کمیته صلح ولایتی این ولایت، روئسای ادارات دولتی، فعالان جامعه مدنی، موسسات حمایت کننده زن وعده ای از زنان فعال شرکت ورزیده بودند. جلسه با تلاوت چندی از آیات قرآن عظیم الشان افتتاح گردیده سپس محترمه بانوشریفه عظیمی ریئسه امور زنان وعضو کمیته صلح ولایتی فاریاب در رابطه به عوامل خشونت علیه زنان ونقش زنان در مبارزه علیه کاهش خشونت ها وداد خواهی بخاطر اعاده حقوق آنان به تفصیل صحبت نموده از دولت خواست تا در کار مبارزه علیه انواع خشونت سعی جدی بخرج دهند. رئیسه امور زنان ترویج فرهنگ محوخشونت علیه زنان را مربوط به مبارزات پیگیر و عادلانه همگان خوانده img faryab peace in home peace in world event qaws 2 2افزود : بی عدالتی ونقض قوانین عوامل مهم بروزخشونت ها وتشدید جنگ بوده وسد راه رسیدن به صلح میگردد بنابرین تطبیق قوانین بمنظور کاهش خشونت علیه زنان متضمن صلح وتامین امنیت شده میتواند.
محترم وحید الله مبارز نماینده مقام ولایت و شماری از روسای ادارات ونهادهای مدنی نیز پیرامون موضوع  سخنرانی نموده حمایت وپشتیبانی خویش را از حقوق زنان و راه اندازی کمپاین محو خشونت علیه زنان ابراز نمودند . وحید الله مبارز نماینده مقام ولایت طی صحبت خویش ابراز داشت که خشونت در اسلام وجود نداشته و پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه وسلم) هیچ گاهی در برابر همسران و دختران خویش و یا هم سایر زنان جامعه خشونت نکرده بلکه مانع خشونت گردیده است.
متعاقباً سید حفیظ الله فطرت رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت فاریاب نیز در رابطه به موضوع اشاره نموده گفت: مبارزه علیه خشونت تنها به تطبیق قوانین مربوط نبوده بلکه آگاهی دهی جامعه وبلندبردن سطح دانش جامعه نیز در کاهش خشونت ها خیلی مؤثر می باشد.
همایش با سرودن ترانه صلح تحت عنوان (نمیخواهم بمیرم صلح میخواهم) به پایان رسیده وبا دعائیه خیر وصلح  سراسری در کشور خاتمه یافت.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.