نگاه گذرا بر اساسات کلی پروسۀ صلح و مصالحۀ ملی

به اشتراک بگذارید

بسم الله الرحمن الرحیم
و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا     (قرآن كريم)

استاد محمد اسماعیل قاسمیار
عضو و مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح

ازآنجا كه حقوق اساسي و حيثيت ملي كليه شهروندان افغانستان بر مبناي اصول عاليه اخوت اسلامي (انماالمؤمنون اخوه…) و برابري حقوقي (ماده بيست و دوم قانون اساسي ج.ا. افغانستان) استوار و از هرگونه تعرض مصون میباشد.

از آنجا كه اجرای يكسان اين اصول انسانی و رعایت عدالت اجتماعی، اساس صلح پایدار و عادلانه را در کشورتشکیل میدهد.
شورای عالی صلح، با درک رسالت بزرگ، ملی و تاریخی در امر پیشبرد پروسۀ صلح،   اساس اندیشه و عمل خود را در مطابقت با اصل پیروی از احکام و ارزشهای دین مقدس اسلام و قانون اساسی کشور، تنظیم نموده و پا به پای منافع ملی و مصالح عمومی کشور حرکت خواهد نمود.
اوضاع اسفبار کشور ما بر هیچ کس پوشیده نیست. سه دهه جنگ تحمیلی، میهن ما را در یک بستر تاریخی ناهموار و شرایط خیلی دشوار قرار داده، بنحویکه جامعه جنگ زده ما با چالشهای جداً زیانبار به وحدت، استقلال و حاکمیت ملی کشور مواجه گردیده است.

شورای عالی صلح تلاش همه جانبه را برای کاهش این بحران، از طریق طرح و تطبیق پالیسی های واقعبینانه و پلانهای کاری شفاف و مشارکتی متناسب به پیشرفت و انکشاف روند مصالحه با مخالفان مسلح و ارزیابی اقتضاآت رسیدن به صلح در جریان کار، از خطوط اساسی برنامه عمل خویش میشناسد. پروسه صلح، مصالحه و بازگشت آبرومندانه به زنده گی مسالمت آمیز در مجموع روندیست ملی که پیشبرد آن در کشور با هدایت و رهبری شورای عالی صلح، به افغانها تعلق میگیرد.

شورای عالی صلح به این سمت و سوی اساسی می اندیشد که پیشبرد روند سیاسی مصالحه ملی مقتضی اراده خلل ناپذیر سیاسی، صلح خواهی، صداقت کاری و دلسوزی جوانب ذیدخل در این روند پیچیده و چند بعدی، میباشد.

شورای عالی صلح با نظر داشت این واقعیت که امور مربوط به برقراری تماس و پیشبرد مذاکرات تا رسیدن به مصالحه با مخالفین مسلح، محتاج فضای احترام و اعتماد متقابل میباشد، رعایت صراحت لهجه و بیان واقعبینانه حدود امکانات سیاسی، اجتماعی – اقتصادی و حقوقی در جریان مذاکرات از اصولی میباشند که در میکانیزم مذاکره با مخالفین مسلح باید گنجانیده شوند.

شورای عالی صلح احترام و رعایت به خواسته های مشروع انسانی، اسلامی و افغانی و  رسیده گی به تأمین امنیت، معیشت و نیازمندیهای اولیه ایرا که اجزای لاینفک برگشت آبرومندانه به زنده گی مسالمت آمیز شناخته میشود برای مخالفان مسلح، که به پروسه صلح و مصالحه میپیوندند مد نظر گرفته و رعایت این اصول را در میکانیزم مذاکرات خود میگنجاند.

شورای عالی صلح رسیدگی عادلانه به نیازمندیهای اولیه معیشتی قرباینان جنگ و خانواده های نیازمند آنانرا از جمله مسایلی میداند که در این پروسۀ ملی به آن باید توجه خاص صورت گیرد.
شورای عالی صلح رعایت حقوق اساسی اتباع (اعم از مرد و زن) را در فعالیت های صلح طلبانه خویش ملحوظ نظر قرار داده و این پروسه را در سمت و سوی رهبری خواهد کرد که با عدالت توأم و با حاکمیت قانون مقرون و با منافع ملی هم آهنگ باشد .

شورای عالی صلح، برنامۀ آشنا ساختن هرچه بیشتر مردم نجیب و صلح دوست افغانستان را با آرمانها، اهداف و دیدگاه های قانونمند خود در رابطه با امر صلح و مصالحۀ ملی، از وظایف اساسی خویش دانسته، عقیده دارد که از این راه بهتر میتوان به رشد و پرورش فرهنگ صلح و آشتی، تحمل و مسوولیت پذیری در برابر یکدیگر که لازمه زیست با همی مسالمت آمیز در زیر لوای جامعه میباشد، نایل آمد.
بدون شک، رسیدن به صلح در غیاب رضایت و پشتیبانی مردم، اگر ممکن هم باشد، شکننده، غیر عادلانه و غیر پایدار خواهد بود.

بناء ! شورای عالی صلح سمت دهی سیاسی پروسۀ صلح را با این فهم که تطبیق مؤثر و موفقانه برنامه بهبود و انکشاف روند مردمی صلح و مصالحه با مخالفان مسلح دولت، به مساعی مشترک صلح طلبانه علمای دینی همکاران دولتی، احزاب سیاسی ، جامعه مدنی و دانشگاهی، بزرگان قومی، شخصیت های متنفذ سکتور خصوصی و بالاخره پشتیبانی مردمی وابسته میباشد، طور روشن تنظیم و مرحله به مرحله به اجرا خواهد گذاشت.
شورای عالی صلح برخاسته از ارادۀ مردم صلح دوست کشور در چار چوب جرگۀ ملی مشورتی صلح با پشتیبانی “قانون مصالحۀ ملی عفو عمومی و ثبات ملی” و سفارشات موافقتنامۀ بن از مشروعیت گسترده برخوردار است.

با توجه به پیچیده گی و ابعاد منطقه ای و بین المللی معضل افغانستان باید علاوه نمود که انکشاف روند صلح عادلانه و پایدار در کشور محتاج همکاری و حمایت همه جانبه از جانب نهاد ها، مقامات و حکومات در سطح منطقه و جهان بخصوص کشور های همجوار و ذیدخل در حل قضیه افغانستان، میباشد.

شورای عالی صلح عقیده دارد که UNAMA با داشتن ماهیت “خانه مشترک ملل” و بی طرفی و غیر جانبداری در قضایای جهانی از وجهه خوبی در بین دولت و مخالفان مسلح برخوردار میباشد. لذا UNAMA همکاری مؤثر و همه جانبه را با شورای عالی صلح داشته میتواند، که خوشبختانه نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان محترم De Mestura  از ایجاد ادارۀ خاص بنام سلام SALAM”” در چوکات UNAMA جهت فراهم نمودن تسهیلات و ایجاد هم آهنگی با پروسۀ صلح و مصالحۀ ملی به این شورا اطمینان داده و اظهار آمادگی به همکاری نموده است، که شورای عالی صلح از این حمایت همه جانبه استقبال و قدردانی مینماید. 
شورای عالی صلح بالقوه توانمندی آنرا دارد تا از طریق انکشاف روند صلح و مصالحۀ ملی در ارتقای جایگاه کشور درعرصه بین المللی، که متاسفانه با نا هنجاریهای حاکم بر جامعه طی بیشتر از سه دهه خدشه دار گردیده، نقش برجستۀ را ایفا نماید.

مصالحۀ ملی شامل اقدامات و فعالیتهای شناخته میشود که زمینه را برای رفع اختلافات و تفاوت دید گاه ها بین مخالفین مسلح و دولت از راه مذاکره و مفاهمه مساعد میسازد، عمدتاً شامل رده های بالایی مخالفین خواهد بود.  
در راه رسیدن به مصالحه، شورای عالی صلح در جستجوی شیوه های مناسب برقراری ارتباط با مخالفین مسلح و با شخصیت ها و مراجع ذینفوذ در داخل و خارج از کشور میباشد.
ما اصول عمده و ارزندۀامنیت، حکومت داری سالم، حاکمیت قانون، حقوق بشر و انکشاف اجتماعی و اقتصادی را از اساساتی میدانیم، که استراتیژی صلح پایدار و عادلانه بر آن استوار خواهد گردید.
شورای عالی صلح متواضعانه از بارگاه ایزد منان مسئلت میدارد تا در راه تألیف مجدد قلوب و تأمین صلح و مصالحۀ ملی همه ما را توفیق نیک رفیق گرداند.

و من الله التوفیق

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.