نقش جوانان در تحکیم صلح

به اشتراک بگذارید

بمناسبت هفتۀ صلح به تاریخ ۲۵ سنبلۀ سال روان محفلی تحت نام «نقش جوانان در تحکیم صلح» از طرف کمیتۀ صلح ولایتی کندز به همکاری مرکز لنکن و اشتراک جمع کثیری از جوانان ذکور و اناث در تالار  مرکز لنکن برگزار گردید. درین محفل الحاج اسدالله عمرخیل رئیس کمیتۀ صلح ولایتی کندز، گل زمان احمدی مسؤول مرکز لنکن، تعدادی از شعرای کندز و تیم دارالانشای ولایتی کمتۀ  صلح آن ولایت حضور داشتند.

محفل با تلاوت آیاتی از قرآن عظیم الشأن و پخش سرود ملی کشور آغاز یافت سپس رئیس کمیتۀ صلح ولایتی کندز و  همچنان مسؤول مرکز لنکن هریک در مورد ارزش صلح و امنیت صحبت های همه جانبه نمودند.

img_kunduz_conference_youth_in_peace_2بعدآ مسئول ساحوی زون تحت عناوین گوناگون مربوط  به صلح از جمله معنی لغوی و اصطلاحی صلح، صلح از دیدگاه اسلام، اصلاح وسازش وظیفه همگانی بشر، صلح حدیبیه و پیامدهای مثبت سیاسی واجتماعی ان، و همچنان در رابطه به پروگرام صلح وبرگشت به زنده گی مسالمت آمیز، پروسه ومراحل تطبیق این برنامه صحبت های آموزنده و معلوماتی را انجام داد.
در اخیر پیرامون دست آورد های کمیتۀ صلح ولایتی کندز، برنامه های انکشافی وفرصتهای ولایات شمال شرقی کشور توسط یکتن از اعضای دارالانشای ولایتی کندز معلومات ارائه گردید.
محفل با اهدای تحایف برای چند تن از اشتراک کننده گان پایان یافت.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.