نظر شورای عالی صلح در مورد تدویر نشست های غیر رسمی میان شخصیت های سیاسی و مخالفین مسلح

به اشتراک بگذارید

بسم الله الرحمن الرحیم
تأمین ثبات و استقرار صلح پایدار، عادلانه و سراسری از اهداف دیرینه مردم افغانستان است، به همین منظور شورای عالی صلح به عنوان یک نهاد برخاسته از متن مردم از اغاز تا اکنون با وجود چالشها، دشواری ها و با قبول قربانیهای فراوان، تلاشها و اقدامات پیهم را از مجاری مختلف در سطح ملی، منطقوی و بین المللی جهت رسیدن به صلح و امنیت دایمی انجام داده است.

شورای عالی صلح برای پیشبرد و حضور درمذاکرات بین الافغانی در تفاهم با کمیته تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد میکانیزمی را ایجاد نموده است که طی آن در مراحل مختلفه نامهای آنعده یی از مخالفین مسلح که با پروسه صلح می پیوندند و یا هم میخواهند که در گفتگوهای صلح اشتراک نمایند از لست مذکور خارج و یا مؤقتاً محدویت های سفر از آنها رفع گردیده تا بتوانند در مجالس مشترک با جناح ها مختلف از جمله اعضای شورای عالی صلح، اشخاص و چهره ها با نفوذ سیاسی و ملی روی موضوعات مربوط به صلح و دریافت  راه حل های مناسب رسیدن به صلح بحثهای ثمربخش و مفید را انجام دهند و بهانه  های مخالفین مبنی بر عدم اشتراک در مذاکرات صلح مرفوع گردند.

به سلسله مجالس قبلی اخیراً نشستی به تاریخ ۱۳ و ۱۴ جوزای سال جاری در شهر اوسلو پایتخت کشور ناروی برگزار گردد که درآن  یکتعداد از اعضای زنان نخبه کشور که عضویت شورای عالی صلح، شورای ملی و جامعه مدنی کشور را دارا میباشند، با نماینده های مخالفین مسلح که از شهر دوحه کشور قطر به آنجا سفر کرده بودند، اشتراک ورزیدند. در این  نشست دو روزه، بحثهای مفصل و همه جانبه فی مابین طرفین صورت گرفته، هر دو جانب ملاحظات و موقف های خویشرا در موارد مختلفه خصوصاً در بخش دستاوردهای زنان، حق تعلیم، کار، ملکیت و مشارکت در نظام را توضیح و تشریح نمودند و اذعان داشتند که جنگ و خشونت به نفع هیچ جانب نمیباشد. همچنان هیئت زنان افغانستان روی اهمیت صلح و نقش زنان در پروسه های سیاسی نیز بحث و گفتگو نموده و صلح را یکی از مبرمترین ضروریات کشور دانستند.

طوری که قبلاً تذکر رفت، شورای عالی صلح و دولت افغانستان با پالیسی صلح خواهانه خویش همواره تدویر همچو نشست ها را تسهیل نموده است  تا زمینه برای اعتماد سازی میان طرفین فراهم  و بالاخره منجر به آغاز مذاکرات رسمی شود. هدف اساسی و نهایی از تدویر چنین مجالس که بدون رضایت و همکاری شورای عالی صلح و دولت افغانستان امکان پذیر نیستند، فراهم آوری ظروف و شرایط برای مذاکرات علنی و مستقیم میباشد و هرگونه استفاده سیاسی غیرمؤجه از آن روند مذاکرات صلح را بیشتر آسیب پذیر خواهد ساخت.

 شورای عالی صلح ضمن اینکه از همه تلاشهای صلحجویانه و زمینه سازی برای گفتگوهای بین الافغانی شدیداً استقبال مینماید، از طرفهای درگیر میخواهد  که اراده خویش را مبنی بر آوردن صلح در عمل به مردم نشاند دهند تا به خشونت و خونریزی جاری هرچه زودتر نقطه پایان گذاشته شود، از فرصتها و فضای که وجود دارد باید تمام اطراف درگیر استفاده اعظمی نموده و مذاکرات، رسمی، علنی و مستقیم بین الافغانی را آغاز نمایند.

شورای عالی صلح و مردم افغانستان معتقد هستند که هیچ مشکل با جنگ حل نمیگردد، تمام خواستهای اطراف درگیر باید روی میز مذاکرات مستقیم بین الافغانی مطرح و حل گردند، دریافت راه های  صلح آمیز برای بیرون رفت از حالت ناهنجار کنونی وظیفه هر افغان مسلمان و وطن دوست میباشد، که نباید در این راستا سهل انگاری صورت گیرد، و فرصتهای موجود را از دست داد.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.