نشست نماینده گان مدارس دینی اناثیه با فعالان جندر شورای عالی صلح

به اشتراک بگذارید

ریاست جندر شورای عالی صلح بمنظور ایجاد هماهنگی با مدارس دینی اناثیه، روز ۲۱ حمل سال روان نشستی را با اشتراک نماینده گان ۵۰ مدرسۀ دینی اناثیه در تالار کنفرانس های شورای عالی صلح دایر نمود.

درین نشست که مولوی عطاء الرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح، سیدفهیم سروش معاون پالیسی دارالانشاء، سناتور صدیقه بلخی، خانم لیلا جعفری، خانم شفیقه حبیبی و خانم عایشه نورزی اعضای شورای عالی صلح نیز حضور داشتند، ابتداء آیاتی از قرآن عظیم الشأن تلاوت گردید، سپس خانم لیدا شیرزاد رئیس جندر شورای عالی صلح اشتراک کننده گان محفل را خیر مقدم گفته متعاقباً خانم لیلا جعفری عضو شورای عالی صلح در مورد هدف تدویر این نشست به تفصیل معلومات ارائه نمود. بعداً مولوی عطاء الرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح در رابطه به نقش زنان در پروسۀ صلح صحبت نموده، حضور فعال زنان را در فعالیت های صلح مهم و ارزنده خواند. وی همچنان ابتکار ریاست جندر شورای عالی صلح در تدویر این همایش را جهت سهیم شدن بانوان مدارس مذکور در فعالیت های پروسۀ صلح مفید و با اهمیت خوانده اظهار آرزومندی نمود تا فعالیت همه بانوان درین پروسۀ ملی گسترش بیشتر یابد.

همچنان در این همایش، اشتراک کننده گان پیرامون چگونه گی افزایش حضور عالمان زن در پروسۀ صلح، نقش عالمان زن برای حمایت از اشتراک زنان در فعالیت های پروسۀ صلح و افزایش آگاهی زنان که چگونه میتوانند در پروسۀ صلح موثر واقع  گردند، بحث و تبادل نظر بعمل آوردند. عالمان زن پیشنهادات، نظریات و خواست های مشخص شان از حکومت، شورای عالی صلح و مخالفین مسلح را مطرح نمودند که از طرف رهبری شورای عالی صلح پاسخ های لازم ارائه گردید. نشست با دعای خیر پایان یافت.

Comments are closed.