نشست مشورتی صلح با انستیتوت صلح اروپا برگزار گردید

به اشتراک بگذارید

به تاریخ ۱۶ سرطان سال جاری نشست مشورتی صلح پیرامون دست یابی به صلح ،  با حضور داشت مولوی عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح ، قاضی حبیب الله فوزی عضو هئیت اجرائیه ، قربانعلی فصیحی مشاور شورای عالی صلح ، پاول سیلس مسؤول عدالت و مصالحه ، یوان شیلو رئیس برنامه ها و و ریفیک هوتزیک مسئول ارتباطات انستیتوت صلح اروپا دایر گردید.
در نخست پاول سیلس مسؤول عدالت و مصالحه انستیوت صلح اروپا ضمن ارائه تجارب خویش روی شیوه های عملی ساختن عدالت ورسیدگی به قربانیان جنگ صحبت های همه جانبه نموده افزود : افغانستان از لحاظ فرهنگی و اجتماعی دارای ویژگی های خاصی بوده و باید برای رفع مشکلات و تامین صلح از راه حل ها و مذاکرات بین الافغانی استفاده صورت گیرد.
متعاقبآ مولوی عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح روی چگونگی بازگشت جنگ، علت های فقدان صلح دایمی و تشدید جنگ ، صحبت مفصل نموده گفت : همکاری های صادقانه دوستان بین المللی در راستای صلح افغانستان و فشار بر کشور img kabul hpc meeting eip officials saratan 16 2های منطقه جهت عدم مداخله و حمایت از گروهای هراس افگن از نیازمندی های اساسی صلح در کشور به شمار میرود .
در ادامۀ نشست قاضی حبیب الله فوزی و قربانعلی فصیحی هریک پیرامون علل و عوامل عدم دسترسی به صلح و تشدید جنگ در افغانستن ابراز نظر نموده ، توافق به عمل آمد تا در آینده نیز چنین جلسات مشورتی پیرامون صلح تدویر گردد.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.