نشست مشترک شورای عالی صلح با نهادهای تحقیقاتی و فعالین صلح

به اشتراک بگذارید

به ادامۀ نشست های شورای عالی صلح با نهادهای تحقیقاتی و فعالین صلح، همایشی با برخی از فعالین نهاد ها زیر عنوان ” نشست با نهادهای تحقیقاتی و فعالین صلح پیرامون یافته ها و دستاورد های شان”  امروز ۱۹ حمل سال جاری در مقر شورای عالی صلح برگزار گردید.

محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید اغاز یافت، سپس محترم مولوی عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح و رئیس کمیتۀ مطبوعات، مطالعات و تحقیقات طی صحبتی در مورد هدف نشست مذکور گفت:

” شورای عالی صلح همواره تلاش دارد تا همه اقشار مختلف کشور را در پروسۀ صلح دخیل و نظریات و پیشنهادات شان را بخاطر بهتر شدن این پروسۀ ملی و متعلق به مردم افغانستان به کار گیرد،  زیرا آوردن صلح در کشور و تلاش ها برای زمینه سازی در این راستا، کار مشترک همۀ ما بوده و نباید در این مورد بی تفاوت باشیم ”

وی به پیشرفت های اخیر پروسۀ صلح اشاره نموده گفت: ” شورای عالی صلح در صدد بوجود آوردن انسجام بین همه حرکت ها و تلاش هایی است که در راستای صلح در کشور بوجود آمده اند، تا شاهد صلح عادلانه، سراسری و پایدار در کشور عزیز خود باشیم.

سپس نماینده گان نهاد های مختلف اشتراک کننده در نشست، به نوبۀ خود تجارب، دستاوردها و یافته های تحقیقاتی و پژوهشی نهاد های مربوط خویش در رابطه به صلح را با اشتراک کننده گان شریک ساخته، پیشنهاد نمودند تا چنین نشست های مشورتی و کاری شورا، با نهاد های گوناگون مدنی و تحقیقاتی گسترش یابد.

متعاقباٌ محترم سید فهیم سروش معاون پالیسی دارالانشای شورای عالی صلح در صحبت خود خاطر نشان ساخت که برای بوجود آوردن هماهنگی های بیشتر بین شورای عالی صلح و نهاد ها  ی مختلف، باید کار بیشتر صورت گیرد تا به نتایج بهتر و بیشتر دست یابیم.

در اخیر معاون شورای عالی صلح ضمن ارزیابی نشست، یکبار دگر تاکید ورزید تا نهاد هایی که در امور صلح فعالیت مینمایند، با شورای عالی صلح درین زمینه همکاری مشترک و دوامدار داشته باشند.

محفل با دعای خیر پایان یافت.

Comments are closed.