نشست مشترک شورای عالی صلح با اتحادیۀ اروپا

به اشتراک بگذارید

جلسۀ مشترک شورای عالی صلح و اتحادیۀ اروپا به تأریخ ۲۷ قوس سال روان تحت ریاست محترمه داکتر حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح در مقر آن شورا دایر گردید.
درجلسۀ مذکور که محترم مولوی عطاءالرحمن سلیم و محترم مولوی عبدالخبیر اوچقون معاونین شورای عالی صلح، محترم عبدالکریم خدام معاون شورای عالی صلح و سرپرست دار الانشاء، محترم محمد اسماعیل قاسمیار مشاور شورای عالی صلح و محترم محمد بشر فاروق عضو شورای عالی صلح و معاون ریاست دارالانشاء و همچنان نماینده گان اتحادیۀ اروپا، اقای جورج کانینگهم معاون فرستاده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان، چارلوت اساکسن، ایما هکی و هیئت همراه ایشان حضور داشتند، ابتدا‌ء محترمه داکتر حبیبه سرابی در مورد فعالیت های شورای عالی صلح صحبت نموده از همکاری های اتحادیۀ اروپا با شورای عالی صلح ابراز قدر دانی نمود.
درین نشست روی امضای تفاهمنامۀ صلح میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان با حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار بحث بعمل آمد و در زمینۀ اجرایی شدن این تفاهمنامه توسط شورای عالی صلح، همکاری جانب اتحادیۀ اروپا جلب گردید که نماینده گان اتحادیۀ اروپا درین زمینه وعدۀ هرگونه همکاری با شورای عالی صلح را سپردند. همچنان توافق بعمل آمد تا شورای عالی صلح و اتحادیۀ اروپا با هم در موارد لازم، همکاری های img kabul eu meet hpc qaws 27 2دو جانبه را ادامه دهند.
در اخیر این نشست نماینده گان اتحادیۀ اروپا از کار و فعالیت شورای عالی صلح در پیشبرد روند صلح بخصوص عملی نمودن تفاهمنامۀ صلح با حزب اسلامی اظهار خوشنودی نموده، از حمایت اتحادیه اروپا از روند صلح افغانستان به رهبری و مدیریت شورای عالی صلح ابراز اطمینان نمودند.

img kabul eu meet hpc qaws 27 3

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.