نشست مشترک برای تقویت فرهنگ صلح در هرات

به اشتراک بگذارید

بمنظور بررسی از وضعیت کلی پروژۀ « تقویت فرهنگ صلح و تقویت نقش زنان در پروسه های صلح اجتماعی» در ولایت هرات و هماهنگی بیشتر در پیشبرد امور پروژۀ مذکور به تاریخ ۱۴ اسد سال روان  تحت ریاست احمد یما امینی رئیس دارالانشای کمیتۀ صلح ولایتی هرات جلسۀ مشترک کمیتۀ صلح ولایتی هرات با ادارت سکتوری و مسؤولین موسسۀ انکشافی سنائی و دفتر ورلدویژن تدویر یافت.
درین جلسه که درمقرکمیتۀ صلح ولایتی هرات تدویریافته بود، عبدالخالق ستانکزی مسؤول منطقوی موسسۀ انکشافی سنائی(SDO) ، محمد شفیع کریمی مدیر پروژۀ صلح دفتر ورلدویژن،  سهیلا صبری مدیر ارتباطات و آگاهی عامۀ ریاست امور زنان ولایت هرات و برخی از منسوبین کمیته صلح ولایتی و  مؤسسۀ ورلدویژن اشتراک داشتند.
در آغاز رئیس دارالانشای کمیتۀ صلح ولایتی هرات در ارتباط به هدف برگزاری جلسه صحبت نموده، از هماهنگی و همکاری ادرات سکتوری و موسسۀ تطبیق کننده در جهت تقویت فرهنگ صلح و تقویت نقش زنان در تامین صلح اجتماعی اظهار خرسندی نمود.
بعداً عبدالخالق ستانکزی مسؤول منطقوی موسسۀ انکشاف سنائی ولایت هرات در مورد تطبیق پروژۀ تقویت فرهنگ صلح و نقش زنان در پروسه های صلح اجتماعی صحبت نموده گفت:  ورکشاپ های آموزشی جهت بلند بردن ظرفیت کارمندان ساحوی اعم از مردان و زنان در سطح سه ولسوالی راه اندازی شده که خوشبختانه پس از تدویر دوره های آموزشی برای اشتراک کننده گان، در سطوح قریه جات ولسوالی های کرخ، گذره و رباط سنگی، کمیته های صلح پروری ایجاد کردیده است.
وی علاوه نمود که به منظور بلند بردن آگاهی بیشتر مردم از ارزش صلح و توانمند شدن زنان، در ساحات مختلف ولسوالی های گذره، کرخ و رباط سنگی، گفتمان ها و کمپاین های صلح برگزار شده  است، وی اضافه نمود که در هماهنگی با ریاست معارف ولایت و آمریت های معارف ولسوالی ها، در مکاتب هر ولسوالی مضمون تعلیمات صلح در نصاب تعلیمی معارف گنجانیده شده است.
سپس محمدشفیع کریمی مدیر پروژۀ صلح دفتر ورلدویژن از حمایت و همکاری دارالانشای کمیتۀ صلح ولایتی هرات اظهار سپاس نموده، از کمیتۀ صلح ولایتی هرات خواست تا درمورد برخی از چالش ها و محدودیت هایی که در برابر تطبیق برنامه های کاری شان قرار دارد آنان را همکاری نمایند.
در اخیر نشست خانم سهیلا صبری به نماینده گی از ریاست امور زنان ولایت هرات وعده نمود تا در زمینۀ تقویت نقش زنان در پروسۀ صلح کار و تلاش بیشتر نمایند.   
جلسه با دعای خیر برای صلح و سعادت مردم افغانستان پایان یافت.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.