نجات چهارکارمند انکشاف دهات بغلان از چنگ دشمنان صلح

به اشتراک بگذارید

چهارکارمند واحد همبستگی ملی ریاست احیاء و انکشاف دهات ولایت بغلان که چندی قبل در ولسوالی خوست این ولایت از سوی افراد مسلح غیر مسئول ربوده شده بودند، با سعی و تلاش کمیتۀ صلح ولایتی بغلان و همکاری ارگانهای همکار به تأریخ ۱۹ جوزای سال روان از چنگ ربایندگان نجات داده شدند.
عبدالصمد ستانکزی رئیس کمیتۀ صلح ولایتی ولایت بغلان در این مورد گفت که کارمندان متذکره بخاطر اجرای وظیفه به ولسوالی خوست ولایت بغلان سفر کرده بودند که توسط یک عده از افراد مسلح غیر مسئول در آن منطقه ربوده شدند. وی علاوه نمود که کمیتۀ صلح ولایتی بغلان با آگاهی از این واقعه طور عاجل داخل اقدام گردید و در نتیجه با کمک ارگانهای همکار از جمله مقام رهبری ولایت بغلان و همکاری یک عده از بزرگان، متنفذین و سرگروپ های گروه های پیوست شده به پروسۀ صلح در آن منطقه، مؤفق شدیم تا  چهار کارمند ربوده شده را از چنگ ربایندگان نجات دهیم.
گزارش می افزاید که وابستگان کارمندان نجات داده شده بخاطر تلاشها و زحمات مسئولین کمیتۀ صلح ولایتی بغلان و مسئولین سایر ارگانها که بخاطر رهایی ربوده شده گان همکاری نموده اند ابراز قدردانی کرده و از خداوند متعال خواهان تأمین صلح سرتاسری در کشور گردیدند.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.