میانجی گری همکاران صلح در بغلان

به اشتراک بگذارید

به سلسلۀ ارزیابی از کار و فعالیت همکاران صلح در ولایت بغلان، به تأریخ ۲۷ دلو سال روان جلسۀ کمیتۀ صلح و تیم دارالانشای مشترک صلح ولایتی بغلان با همکاران صلح در دفتر آن کمیته تدویر یافت.
درین نشست ابتداء عبدالصمد ستانکزی رئیس کمیتۀ صلح ولایتی بغلان ضمن قدردانی از کار و فعالیت حاجی نعمت الله یکی از همکاران فعال صلح در ولسوالی بغلان مرکزی گفت: شما بحیث میانجی و مصلح در میان مردم، وظیفۀ بزرگ و مردم پسند را انجام میدهید و برای شما بخاطر پیشبرد چنین وظیفۀ بزرگ آرزوی موفقیت میکنم.

سپس حاجی نعمت الله در مورد فعالیت همکاران صلح مبنی بر رسیده گی به مشکلات مردم در ولسوالی بغلان مرکزی معلومات ارائه نموده گفت: در این اواخر از اثر شرایط جنگی هیچ نوع تلاش بخاطر پاک کاری کانال آبقول در منطقۀ مغل های ولسوالی بغلان مرکزی صورت نگرفته بود که مردم محل نیز از این ناحیه دچار مشکلات فراوان اند. ما با استفاده از حمایت مردم محل و جلب رضایت مخالفین، پس از ملاقات های فراوان مسئولین دفتر Merci corps)) آنها را از نگاه امنیت مطمئن ساختیم تا آنکه نماینده گی خویش را در ولسوالی بغلان مرکزی منتقل نمودند. اکنون نماینده گی دفتر مذکور در نظر دارد تا کانال آبقول را پاک کاری نموده و درآنجا پل و پلچک های کوچک را بسازد. پس از به اجراء در آمدن این برنامه، من از طرف مردم و دفتر متذکره بحیث رئیس انجمن استفاده کنندگان کانال آبقول تعیین شدم تا کار سایر پروژه های آن دفتر هرچه زودتر و بهتر در منطقۀ آبقول تکمیل گردد.

حاجی نعمت الله علاوه نمود که قبلاً مخالفین مسلح شخص را بحیث میرآب باشی تعیین نموده بودند که مردم مخالفت کرده و در عوض وی شخص دیگری را بحیث میرآب باشی تعیین کردند مگر بعدها این مسئله به یک معضله میان مردم و مخالفین تبدیل گردید که با نشست ها و تلاش های فراوان به قناعت مخالفین پرداختیم و شخص انتخاب شده از جانب مردم محل به نام  دین محمد به اتفاق نظر همه بصفت میرآب باشی منطقه تعیین و معضله با  رضایت هردو طرف حل گردید.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.