موقف اعضای زنان شورای عالی صلح در پیوند به تحولات اخیر پروسه صلح

به اشتراک بگذارید

کابل- افغانستان، 17 دلو 1397

پروسه صلح و مصالحه ملی بدون در نظر گرفتن حضور و نقش فعال زنان، به صلح عادلانه، فراگیر، همه شمول و پایدار که قابل قبول همه باشد، منجر نخواهد شد. حضور زنان برای پیشبرد پروسه صلح ناظر بر نقطه تعادل و توازن است. اصلی که بر شمولیت زنان پافشاری دارد، معتقد است راهی که برای رسیدن به صلح در پیش گرفته میشود، در آن انتظاراتی از آمدن صلح وجود دارد و پیش شرط هایی که در روند صلح مطرح است باید ترکیبی از دیدگاه های زنان و مردان باشد. این امر باعث میشود که زنان و مردان بصورت یکسان و باهم برابر به صورت مشترک برای آوردن صلح و پیشبرد برنامه های صلح سهم داشته باشند و این سهمگیری به گونه‌ یی باشد که هم زنان و هم مردان از حق آزادی که خداوند«ج» برای شان داده است، برخوردار باشند.
روی همین ملحوظ میتوان گفت اگر در گفتگو های صلح به مسئلۀ زنان منحیث یک موضوع اساسی و کلیدی پرداخته شود، صلحی که بوجود می آید، صلح عادلانه، پایدار و همه شمول خواهد بود.
زنان شورای عالی صلح که 21 درصد اعضای این شورا را تشکیل میدهند، به صورت بسیار فعال در همه فعالیت های مربوط به پروسه صلح از قبیل برنامه های صلح پروری، آگاهی رسانی، ظرفیت پروری صلح، بسیج سازی مردم افغانستان مخصوصآ کار با زنان افغان برای داشتن دیدگاه واحد در پیوند به پروسه صلح از طریق برنامه های اجماع ملی زنان در سطح 34 ولایت کشور و سایر برنامه ها و فعالیت های مربوط به صلح، سهم و نقش بارز و برجسته داشته و باورمند به آینده صلح آمیز کشور اند.
بنآ اعضای زنان شورای عالی صلح به این باورند که هر جنگ روزی به پایان میرسد و جنگ چهل ساله ی افغانستان نیز روزی به پایان خواهد رسید.
اعضای زنان شورای عالی صلح به گفتگو های جاری صلح خوشبین بوده و خواهان صلح با عزت، عادلانه، پایدار و همه شمول در گوشه گوشه ی کشور اند اما، با تمامی این امیدواری ها یک سلسله نکات و مسایل مهم وجود دارد که اعضای زنان شورای عالی صلح را در پیوند به آینده و سرنوشت زنان افغان شدیدآ نگران ساخته است.
لذا اعضای زنان شورای عالی صلح نکات ذیل را به عنوان نگرانی جدی شان در پیوند به تحولات اخیر پروسه صلح به سمع طرف های گفتگو کننده و مردم افغانستان میرسانند:

1) متآسفانه در جریان گفتگو های مقدماتی صلح،تا کنون موضوع زنان حتی به گونه حاشیوی هم مطرح بحث نبوده است که این موضوع برای زنان افغان شدیدآ قابل نگرانی میباشد.
2) موضوع زنان باید به عنوان بحث جدی در جریان گفتگو های صلح مطرح گردد، زیرا هر نوع بی توجهی به نیم نفوس کشور تلاشهای صلح را بی نتیجه ساخته و پروسه به ناکامی می انجامد.
3) حقوق شهروندی زنان افغان مطابق ماده 22 قانون اساسی کشور، دارای اهمیت بوده و خواهان حفظ آن میباشیم.
4) دستاورد های 18 ساله ی زنان در هیچ نوع از گفتگو ها و مذاکرات صلح مورد استفادۀ سوء قرار نگیرد؛ همه این دستاورد ها و نهاد های مردم سالار باید حفظ گردند.
5) جامعه جهانی دخیل در موضوع صلح افغانستان باید به موضوع زنان افغان صادق بوده و از هرگونه معامله روی حقوق زنان افغان در جریان گفتگو های صلح باید جلوگیری صورت گیرد.

برای داونلود اینجا کلیک کنید

Comments are closed.