ملاقات بزرگان و نماینده های برخی شوراها با رئیس شورای عالی صلح

به اشتراک بگذارید

 به مناسبت انتخاب و تقرر فضیلتمآب پیر سید احمد گیلانی  بحیث رئیس شورای عالی صلح، تعدادی از بزرگان، متنفذین ونماینده گان اقوام از ولایات میدان وردگ، پکتیا، پکتیکا، غزنی، بغلان، کندز و همچنان رئیس و اعضای شورای چهاردهی کابل، اعضای شورای ولایتی کابل به تاریخ ۲۴ حوت سال روان نزد ایشان حضور یافته و مراتب تبریکات وتمنیات نیک خود را به جناب  شان ابراز نمودند.
درین دیدار تعدادی از بزرگان به نماینده گی از اقوام و شوراهای مربوط شان ایراد سخن نموده گفتند: صلح را خداوند جل جلاله در قرآنکریم خیر گفته و تأمین آن در کشور ما باعث سعادت و نیکبختی می گردد. آنان افزودند که ما از پروسۀ صلح در کشور، حمایت همه جانبه می نماییم و درین راستا از هیچ نوع ایثار وهمکاری دریغ نخواهیم ورزید. آنها جناب پیرصاحب را یک شخص خیر خواه، صلح دوست و مناسب ترین شخصیت برای این مقام دانسته و ضمن اعلام حمایت همه جانبه از ایشان، به تأمین صلح در کشور اظهار امیدواری نمودند.
سپس جناب پیر صاحب از تشریف آوری و اظهار حمایت بزرگان سپاسگزاری نموده گفت: از خداوند بزرگ تمنا دارم تا صلح پایدار در کشور ما افغانستان حاکم گردیده وگلیم جنگ وبد بختی ازین کشور برچیده شود.  
 در اخیر تحایفی که از طرف مهمانان تهیه گردیده بود به جناب پیر صاحب تقدیم گردید. ملاقات با دعای خیر پایان یافت.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.