ملاقات بزرگان و متنفذین ولایت پروان و ولسوالی شکردره با رئیس شورای عالی صلح

به اشتراک بگذارید

 تعدادی از بزرگان، متنفذین ونماینده گان اقوام از ولایت پروان و ولسوالی شکردره ولایت کابل و همچنان تعدادی از نماینده های شورا ها به تاریخ ۲۹ حوت سال ۱۳۹۴ بخاطر تقرر فضیلتمآب پیر سید احمد گیلانی  بحیث رئیس شورای عالی صلح، به مقر شان حضور یافته و تبریکات خود را به جناب ایشان ابراز نمودند.
درین دیدار انجنیر زلمی صبور رئیس کمیتۀ صلح ولایتی ولایت پروان و متنفذ قومی، تعیین فضیلتمآب پیر صاحب را درین مقام تبریک گفته، کامیابی ایشان را در امر تامین صلح در کشور از خداوند جل جلاله تمنا نمود. وی درضمن سخنانش گفت که صلح را خداوند جل جلاله در قرآنکریم خیر نامیده وآنرا نسبت به هر چیز دیگر ترجیح و مورد ستایش قرارداده است.
وی اضافه کرد که مردم پروان تعهد می سپارند تا برای تامین صلح در کشور از هیچ نوع فداکاری و تلاش دریغ نورزند.
متعاقباً نادره گیاه رئیسه امور زنان ولایت پروان ضمن ابراز تبریکی به رئیس شورای عالی صلح ، جناب پیر صاحب را شایسته ترین چهره برای این سمت دانسته وتعیین ایشان را کار نیک خواند. وی در سخنانش به نمایندگی از زنان آن ولایت  گفت که خانم ها رول مهمی در امر تأمین صلح در کشور دارند و زن ها اند که با هموار نمودن چادر های خود می توانند دشمنی های دیرینه را به دوستی تبدیل و صلح را درجامعه تامین نمایند.
بعد از آن تعداد دیگری از اشتراک کننده گان اعم از نماینده های مردم مجاهد ولسوالی شکردره وهم نماینده های مردم پروان هریک بالنوبه ضمن ابراز تبریکی به رئیس شورای عالی صلح ،حمایت همه جانبه شان را از جناب پیر صاحب در امر تامین صلح اظهارنموده وتعهد نمودند تا درین راستا با شورای عالی صلح همکار وهمگام باشند.
در اخیر فضیلتمآب پیر سید احمد گیلانی ضمن قدر دانی از مهمانان،  گفتند: صلح امر الهی است و خداوند جل جلاله آنرا خیر نامیده است پس مسئولیت تمام افغانها اعم از زن و مرد است تا با ما درین پروسه همکار باشند؛ زیرا این کاربه تنهایی امکان پذیر نیست. ایشان افزودند: از خداوند جل جلاله استدعا دارم همانطوریکه در جهاد افغانستان فتح وپیرزی را نصیب ما گردانید، صلح و آرامش را نیزدر کشور ما حاکم سازد.
در اخیر یک ثوب چپن بنا بر عرف افغانها به جناب پیر صاحب تقدیم گردید. مجلس با دعای خیر پایان یافت.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.