مردم ولسوالی سیغان ولایت بامیان آرزومند تداوم کمپاین صلح اند

به اشتراک بگذارید

به حمایت از کمپاین صلح و به ادامۀ تقاضا های مردم برای استقرار صلح دایمی درسرتاسر کشور همایش هایی قبل از ظهر و بعد از ظهر روز ۷ سرطان سال روان از طرف کمیتۀ صلح ولایتی بامیان درمسجد جامع ولسوالی سیغان آن ولایت دایر گردید.
محفل قبل از ظهر با اشتراک علماء، بزرگان و متنفذین ولسوالی  سیغان و نشست بعد از ظهر با جوانان و فعالان نهاد های مدنی آن ولسوالی تدویر یافت.
در این محافل که اقشار مختلف آن ولسوالی اعم از علماء، متنفذین، نماینده گان احزاب سیاسی، نماینده گان نهاد های مدنی و جوانان اشتراک ورزیده بودند، سخنرانان هریک  محترم عمرخان به نماینده گی از متنفذین ولسوالی سیغان، محترم محمدصادق علی یار رئیس کمیتۀ صلح ولایتی بامیان، محترم مولوی محمد یونس خطیب رئیس شورای علمای ولسوالی سیغان، محترم محمدحسین دانش معاون شورای اخوت اسلامی سیغان، محترم عبدالله اخلاقی امام جمعۀ مسجد جامع غوراب سیغان، محترم شکرالله نمایندۀ جوانان سیغان ، محترم عبدالعالم قیومی زاده از فعالان جامعۀ مدنی سیغان، محترم مولوی امان  و محترم رضوانی ملا امام مسجد جامع  سید بابا در سیغان پیرامون صلح و ضرورت آتش بس دایمی در کشور به تفصیل صحبت نمودند.
img bamyan ulema elders civil youth campaign saratan 7 2آنها پشتیبانی و حمایت قاطع شان  را از پروسۀ صلح ابراز و فعالیت های کمیتۀ صلح ولایتی بامیان رامورد تایید وتقدیر قراردادند و آرزو نمودند که برنامۀ کمپاین صلح اولین و آخرین برنامه  نباشد وادامه یابد تا فرهنگ صلح در جامعه ترویج یابد. سخنرانان بر نقش و اهمیت همه اقشار جامعه به ویژه علماء، زنان و جوانان تأکید ورزیده، گفتند که ما تلاش مینماییم تا همکاری های مردم  را در جهت تقویت روند صلح و آتش بس جلب کنیم.   
سخنرانان مبارزۀ مسلحانه علیه حکومت اسلامی افغانستان را بغاوت دانسته گفتند که بر مبنای فتوای اخیر علمای جید کشور انتحار، ترور، قطاع الطریقی وهراس افگنی حرام بوده هیچ گونه جواز شرعی ندارد. محافل با دعا های خیر پایان یافت.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.