محمد عمر داوودزی در انجمن بین المللی آتلانتیک آلمان در مورد دستاورد های لویه جرگه مشورتی صلح سخنرانی نمود

به اشتراک بگذارید

محمد عمر داوودزى نمایندۀ خاص رئیس جمهور در امور منطقوی برای اجماع صلح و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح  که در یک سفر رسمی به المان رفته است، در انجمن بین المللی آتلانتیک آلمان در مورد پیشرفت های پروسه صلح افغانستان، برگزاری و دستاورد های لویه جرگه مشورتی صلح سخنرانی نمود.

آقای داوودزی گفت:۳۲۰۰ نمایندۀ انتخابی از تمام افغانستان در زیر یک چتر با عزت جمع شدند تا حدود و چوکات مذاکرات با طالبان را تعیین کنند. اعضای این لویه جرگه مشورتی صلح طی پنج روز مباحثه ورایزنی سرانجام دیدگاه و پیشنهاد های شان را در چوکات یک قطعنامه 23 ماده یی ارائه داشتند که درآن ازطرف های درگیر و کشور های دخیل در قضیه افغانستان خواسته شده است که در هماهنگی و تشریک مساعی با هم برای تأمین صلح پایدار در افغانستان تلاش های بیشتر نمایند. شرکت کنندگان از طالبان و دولت خواسته اندکه برآتش بس فوری تن دهند آنها آتش بس را برای اعتماد سازی و پایان دادن به تبلیغات منفی یک راه حل مثبت دانسته اند.

نمایندۀ خاص رئیس جمهور در امور منطقوی برای اجماع صلح و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح در ادامه سخنرانی اش افزود که شرکت کنندگان، نظام جمهوری، نهاد های امنیتی و قانون اساسی را از دستاورد های بزرگ مردم خواندند و برحفظ آن تاکید کردند و تصریح داشتند که باید حقوق اساسی مردم، زنان، کودکان، اقلیت های قومی، مذهبی درمجموع تمام اقشار مردم به عنوان پایه های استحکام صلح درجریان مذاکرات حفظ و تقویت شود.

موصوف با اشاره به قطعنامه ی این لویه جرگه گفت: اعضای لویه جرگه در قطعنامه خویش از دولت وگروه های دیگر سیاسی خواستند که اجماع ملی را درپیوند به روند صلح ، تقویت و هیئت مذاکره کننده صلح را با ترکیب مسایل مدیریت حد اکثر پنجاه نفر تشکیل دهند. شرکت کنندگان پیشنهاد کردند که هیئت مذاکره کننده باید از تمام جناح ها نمایندگی کند. با این حال در قطعنامه ی این جرگه برلزوم ایجاد اجماع بین المللی و منطقه یی درپیوند به صلح تاکید شده است.

گفتنیست آقای داوودزی در ادامه سخنرانی اش در مورد نقش و اهمیت اجماع منقطه یی و بین المللی برای پروسه صلح افغانستان پرداخته، گفت: دولت افغانستان تلاش های خویش را برای تقویت اجماع منطقه یی و بین المللی را ادامه می دهد.

در پایان این برنامه آقای داوودزی به سوالات مطروحه توسط اشتراک کنندگان پاسخ ارایه نمود.

Comments are closed.