محمد عمر داوودزی به پاکستان می رود

به اشتراک بگذارید

محمد عمر داوودزی نماینده خاص رئیس جمهور در امور منطقه یی برای اجماع صلح و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح به هدف جلب همکاری های عملی و حمایت پاکستان از آغاز مذاکرات مستقیم صلح دولت با طالبان و اجماع منطقه ای صلح، در یک سفر چهار روزه به روز سه شنبه به پاکستان می رود.
سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح که به روز یکشنبه، ۱۶ جدی ۱۳۹۷، در یک نشست خبری در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت صحبت می کرد، افزود: نماینده خاص رییس جمهور و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح قرار است در این سفر، با وزیر خارجه، لوی درستیز، رهبران سیاسی و مذهبی تاثیرگزار پاکستان و در صورت حضور عمران خان نخست وزیر پاکستان در اسلام آباد، دیدار و در مورد آغاز مذاکرات مستقیم صلح دولت افغانستان و گروه طالبان، گفتگو نماید.
سخنگوی شورای عالی صلح گفت که پروسه صلح دولت با طالبان در وضعیت حساس قرار دارد و از همین رو، نقش حکومت پاکستان در آماده سازی طالبان به گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان مهم است.

img kabul tahiri press conf jadi 16 2
طاهری در مورد نشستی که قرار است از سوی عربستان سعودی در جده برگزار شود، گفت که تاهنوز عربستان سعودی زمان و وقت نشست جده را نهایی نکرده، اما خواست شورای عالی صلح از حکومت افغانستان آن است: تازمانی که حکومت افغانستان تعهد و تضمین حکومت های دخیل در نشست جده مبنی بر گفتگوهای رو در روی طالبان با هیات افغانستان را اخذ نکند، در چنین نشست شرکت نکند.
سخنگوی شورای عالی صلح، تماس های اخیر برخی کشورها به شمول امریکا و ایران با گروه طالبان را در هماهنگی و تفاهم با دولت افغانستان خوانده، تاکید می کند که اجماع ملی و بین المللی روی رهبری و مالکیت گفتگوهای صلح توسط افغانستان تشکیل شده و هر اقدام که صورت میگیرد باید در هماهنگی و انسجام کاری با دولت افغانستان باشد.

img kabul tahiri press conf jadi 16 3

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.