محفل شعرخوانی؛ صلح و همدلی

به اشتراک بگذارید

روز چهار شنبه مورخ ۱۰ اسد ۱۳۹۷، محفل شعر خوانی تحت عنوان « صلح و همدلی » با ابتکار پوهنڅی هنرهای زیبا پوهنتون کابل در مرکز فرهنگی پوهنتون کابل با حضور داشت مولوی عطاالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح، پوهنیار حمیدالله فاروقی رئیس پوهنتون کابل، محمد عالم فرهاد رئیس پوهنڅی هنرهای زیبا و جمع از اساتید دانشگاه کابل و شعرای کشور تدویر یافت.
این محفل که با تلاوت آیات چند از قرآن مجید آغاز و در ادامه آقای پوهنیار حمید الله فاروقی رئیس پوهنتون کابل سخنرانی کرد، از تدویر چنین محافل برای کمک به آوردن صلح قدردانی کرد و از شعر به عنوان پدیده فرهنگ ساز و ارزشی یاد کرد و شعر را ابزار مهم برای پیام رسانی تلقی نمود که برای تآمین صلح و زدودن جنگ در افغانستان نقش موثر دارد. وی اضافه نمود که مراکز تحصیلی کشور میتواند با برگزاری چنین محافل در آوردن صلح مسئولیت خویش را ادا نمایند و از فعالیتها و برنامه های عملی شورای عالی صلح نیز به نیکی یاد کرد و تاکید کرد که انتظار همه مردم افغانستان از حکومت و طالبان اینست تا بطور دایمی و برای آغاز گفتگو، اعلان آتش بس نمایند و ابراز امیدواری کرد تا هردو طرف به این امر مهم دست یابند.
در ادامه این محفل؛ آقای مولوی عطاالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح نیز سخنرانی کرد و از برگزارکننده گان این محفل img kabul peace peom gathering aug 1 2018 2ابراز خرسندی و قدردانی نمود و این نوع برنامه ها را در راستای نهادینه کردن فرهنگ صلح و آشتی در کشور از مجرای مراکز تحصیلی و تعلیمی مفید خواند و این ابتکار اساتید پوهنڅی هنرهای زیبا را تمجید و قابل ستایش دانست. وی در ادامه سخنرانی از استراتژی جدید شورای عالی صلح و کارکرد یک ساله این شورا برای حضار معلومات ارایه کرد و آنان را در جریان آخرین دستآوردها و برنامه های عملی شورای عالی صلح قرار داد. وی اشاره نمود که آوردن و تامین صلح از مسئولیت های همه شهروندان کشور است و اشاره کرد که از این اقدام دانشگاه کابل و دانشکده هنرهای img kabul peace peom gathering aug 1 2018 3زیبا میتوان برای گسترش این نوع فعالیتها و ترویج فرهنگ صلح و نفی جنگ الگو گرفت و همینطور آن را در بین قشر تحصیلکرده جامعه خود، بیشتر ساخت. وی در ادامه سخنرانی برای حضار از برنامه های بعدی شورای عالی صلح یاد کرد و تعهد این شورا در برابر مردم افغانستان را صادقانه و مسئولانه خواند و اضافه نمود که مردم افغانستان طی ماه های بعدی شاهد تغییرات مثبت در روند صلح و تسریع بخشیدن آغاز گفتگو و مذاکرات مستقیم و رو در رو میان حکومت و طالبان، خواهند بود.
این محفل با دکلمه های اشعار شعرای کشور(استاد ضیا رفعت، استاد فضل احد احدی، استاد همایون بی ریا، ممنون مقصودی، استاد فریده فقیریار، استاد محمد نعیم کریمی، آقای یوسفزی، عزیزه خوشنصیب، خانم بنفشه بهار، مهری کبیری، آقای فانوس، فروزان کریمی و …) و با اجرای چند پارچه آهنگ میهنی توسط استاد جاهد، خاتمه یافت.

 

 

 

 

img kabul peace peom gathering aug 1 2018 4

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.