محترم صلاح الدین ربانی: صلح بدون اجماع ملی و بین المللی و بدون یک ستراتیژی منظم نمیتواند تحقق یابد

به اشتراک بگذارید

به ادامۀ تدویر نشست ها با احزاب و شخصیت های سیاسی مطرح کشور در محور دیدگاه ها، نظریات و مشوره های آنان جهت گسترش فعالیتهای پروسۀ صلح، به تأریخ ۱۴ عقرب سال روان محترم استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح با محترم صلاح الدین ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان و وزیر امور خارجه در حضور داشت عده ای از اعضای رهبری این حزب دیدار و ملاقات بعمل آورد.
درین نشست که محترم داکتر محمد اکرم خپلواک رئیس دار الانشای پروسه صلح و نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی، معاونین محترم و برخی از اعضای شورای عالی صلح نیز حضور داشتند، محترم استاد خلیلی در مورد دیدار و ملاقات های کاری هیئت رهبری شورای عالی صلح با احزاب و شخصیت های سیاسی کشور و  کسب نظریات img kabul hpc officials meeting jamyat islami aqrab 14 2و مشوره های آنان جهت استفاده در  فعالیتهای پروسۀ صلح بر محور مطالبات ستراتیژی جدید صلح معلومات ارائه نموده، ابراز آرزومندی نمودند تا رهبری جمعیت اسلامی  نیز در پرتو اندوخته های تجربی خویش شورای عالی صلح را از مشوره های و رهنمایی های سودمند خود مستفید سازند.
سپس محترم صلاح الدین ربانی حضور مهمانان را خیر مقدم گفته، از ابتکارات اخیر شورا مبنی بر جلب آراء و نظریات رهبران جهادی و شخصیت های سیاسی کشور در امور پروسۀ صلح و اجرایی شدن ستراتیژی جدید صلح اظهار خوشنودی نموده، ضمناً از تلاش های خسته گی ناپذیر شهید صلح پروفیسور استاد برهان الدین ربانی که تا آخرین لحظات حیاتش صدای صلح خواهی را بلند میداشتند، یاد آوری نمودند و متذکر شدند که حزب جمعیت اسلامی در موضع حمایت کامل از پروسۀ صلح قرار دارد و پیشنهاد نمودند تا جهت هماهنگی بیشتر، کمیتۀ مشترکی متشکل از شورای عالی صلح و وزارت امور خارجه  ایجاد گردد. محترم ربانی همچنان تأکید ورزیدند که صلح بدون اجماع ملی و بین المللی و بدون یک ستراتیژی منظم نمیتواند تحقق یابد. ایشان  به کنفرانس های بین المللی صلح که بخاطر ختم جنگ و تأمین صلح تدویر یافته img kabul hpc officials meeting jamyat islami aqrab 14 3است اشاره نموده  متذکر شدند که تلاشهای صلح باید حامیان مخالفان مسلح را وادار سازد تا بجای کمک های نظامی، آنان را به صلح تشویق کنند.
همچنان محترم محمد یوسف اعتبار، محترم واقف حکیمی، محترم خپلواک، محترم محمد نادر نعیم و محترم حاجی عزیز الله دین محمد، هر یک به تأیید از نظریات ارائه شده درین نشست ابراز نظر نموده، موقف حزب جمعیت اسلامی در قبال همکاری با شورای عالی صلح را مورد تقدیر قرار دادند. نشست با دعای خیر پایان یافت.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.