مجمع عمومی شورای عالی صلح دایر گردید

به اشتراک بگذارید

دومین مجمع عمومی شورای عالی صلح تحت ریاست محترم استاذ محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح، مؤرخ ۲۸ سرطان ۱۳۹۶ خورشیدی، در تالار کنفرانس های آن شورا دایر گردید.
محفل با تلاوت آیاتی از قرآن عظیم الشأن توسط مولوی شفیع الله نورستانی عضو شورای عالی صلح آغاز یافت. متعاقباً محترم استاد محمدکریم خلیلی بیانیۀ افتتاحیۀ محفل را ایراد نموده، یاداور شدند تلاشهایی که از جانب شورای عالی صلح اخیرا به راه افتیده در مطبوعات بازتاب گسترده یی پیدا کرده است، حتی در صفوف مخالفین مسلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیز سبب بمیان امدن بعضی بحثها گردیده است. ایشان ضمن تاکید بر راه حل مسالمت امیز قضیه افغانستان، بر بلند بردن سطح آگاهی عام مردم افغانستان در زمینه صلح و زندگی دور از جنگ و خشونت نیز تاکید نموده، خاطر نشان ساختند که شورای عالی صلح مصمم است تا در ختم جنگ و برادر کشی نقش برازندۀ خویشرا به وجه احسن انجام دهد.
رئیس شورای عالی صلح به تامین روابط نزدیک شورای عالی صلح با نمایندگان مردم در مجلسین شورای ملی اشاره نموده، تاکید کردند که رهبری شورای عالی صلح و اعضای محترم ان با استفاده از روابط مختلف، تماسها را با مخالفین مسلح سرعت بیشتر میبخشند تا بتوانیم از راه مذاکرات مستقیم و بین الافغانی به معضل کنونی افغانستان نقطه پایان بگذاریم.
img kabul majme omumi july 19 saratan 28 1بعداً محترم داکتر محمد اکرم خپلواک رئیس دارالانشای اجرائیوی پروسۀ صلح و نمایندۀ خاص رئیس جمهور در امور سیاسی گزارش اجراات و فعالیتهای شورای عالی صلح را ارائه نموده، یاد اور شد که برای بهبود هر چه بهتر امور و استفاده اعظمی از توانایی شخصیت های ورزیده، اثرګذار و رسوخ در شورای عالی صلح متشکل از کمیته های سیاسی، علماء، زنان و جامعه مدنی، مطبوعات و رسانه ها تشکیل میگردد، هم چنان در اینده نزدیک سفرهای رهبری شورای عالی صلح به ولایات کشور در راستای تامین صلح پایدار و ختم جنگ به راه انداخته میشود.
بخش دیگر این محفل ، مطابق به آجندای جلسه، به بحث آزاد اختصاص یافته بود که اشتراک کننده گان روی موضوعات مختلف مربوط به صلح و ایجاد راهکار های بهتر و مؤثر جهت تحقق پروسۀ صلح بحث و تبادل نظر نمودند.
مجمع عمومی شورا با قرائت دعائیۀ خیر برای صلح و سعادت مردم افغانستان توسط محترم مولوی عطاءالله لودین مشاور وعضو هیئت اجرائیۀ شورای عالی صلح حوالی بعد از ظهر پایان یافت.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.