مجمع عمومی شورای عالی صلح تدویر جلسه نمود

به اشتراک بگذارید

۲۵ سنبله ۱۳۹۷

مجمع عمومی شورای عالی صلح به ریاست استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح، و به اشتراک داکتر محمد اکرم خپلواک رئیس دارالانشای پروسه صلح و نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی، معاونین و اعضاء شورای عالی صلح تدویر جلسه نمود.
محفل با تلاوت آیات متبرکۀ قرآن مجید توسط مولوی شفیع الله نورستانی عضو این شورا آغاز یافت. متعاقباً استاد محمد کریم خلیلی طی صحبت افتتاحیۀ خویش نسبت به تلفات ملکی و نظامی در کشور ابراز تأثر نموده افزودند که شورای عالی صلح برای تأمین صلح تلاش های خویش را ادامه می دهد و کار ما در این عرصه در هماهنگی با مردم افغانستان میباشد.
استاد خلیلی دستاورد های یک سال اخیر شورای عالی صلح در سطح ملی و بین المللی برای تامین صلح را مثبت ارزیابی نموده افزود که این شورا برای تامین صلح از هر گونه فرصت استفاده میکند و ما برای آمدن صلح امیدوار هستیم.
متعاقبآ داکتر محمد اکرم خپلواک رئیس دارالانشای پروسه صلح و نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی در مورد img kabul general assemb sonbula 25 2دستاورد ها و فعالیتهای شورای عالی صلح گزارش خود را به حاضرین ارائه نموده، گفت در سفر وزیر خارجه پاکستان به افغانستان در مورد پروسه صلح و به ویژه در مورد نشست مشترک علمای افغانستان و پاکستان که قرار است در مورد فتوای علمای کرام افغانستان و پاکستان در آیندۀ نزدیک در پاکستان برگزار شود، بحث همه جانبه صورت گرفته است.
قرار است یک هیئت عالیرتبه افغانی از طرف حکومت به اشتراک نماینده شورای عالی صلح به روسیه سفر نمایند. در این سفر ضمن بحث روی موضوعات ذی علاقه، روی همکاری های روسیه در زمینه پروسه صلح به مالکیت افغانستان بحث خواهند شد.
img kabul general assemb sonbula 25 3برگزاری کنفرانس های ملی به منظور جمعآوری نظریات نخبه گان کشور، تدویر ورکشاپ ها به منظور تسهیلگری در پروسه صلح و سیمینار های علمی در مورد صلح در پوهنتون های معتبر کشور از برنامه های شورای عالی صلح است که قرار است در آیندۀ نزدیک ضمن تطبیق پلان های دیگر، برگزار شوند.
همچنان اعضای مجمع عمومی شورای عالی صلح در بخش بحث آزاد این جلسه نسبت به تلفات ملکی و نظامی کشور به شدت انتقاد نموده می گویند رویداد های اخیر مسولیت اعضای شورا را بخاطر تامین صلح بیشتر ساخته است و ما مسوولانه برای ختم چنین مشکلاتی و آوردن صلح در کشور تلاشهای بیشتر از پیش میکنیم.
مجمع عمومی شورای عالی صلح با دعای خیر برای کشور و تآمین صلح پایدار در افغانستان توسط مولوی عبدالخبیر اچقون معاون شورای عالی صلح پایان یافت.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.