قطعنامۀ کنفرانس مشورتی صلح با علمای کرام زون شرق

به اشتراک بگذارید

ننگرهار –افغانستان

۷ حوت ۱۳۹۶

بسم الله الرحمن الرحیم


((انما المومنون اخوة فاصلحو بین اخویکم – ۱۰ – الحجرات سوره))

با تائید کنفرانس ملی مشورتی علماء دینی 34 ولایت افغانستان که به حمایت از پروسه صلح در کابل برگزار شده بود، ما علماء زون شرق، خطیبان مساجد، استادان و شاگردان مدارس دینی از پروسه صلح حمایت و در این راه آماده هر نوع همکاری با دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشیم. ما تأمین صلح در افغانستان را با توجه به شرایط حساس موجود از وجایب هر افغان می دانیم. ما علماء زون شرق کشور (ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان) نظریات و پیشنهادات خویش را طی یک قطعنامه به شرح ذیل صادر می نمائیم:
۱- ما جنگ جاری در کشور را جنگ علیه حاکمیت ملی کشور و مقدسات دین مبین اسلام می دانیم. و از طرف های درگیر می خواهیم تا افغان کشی را متوقف نموده پروسه صلح را تقویت نمایند.
۲- ما به شدت از طالبان و دیگر گروه های مسلح مخالف می خواهیم به منظور جلوگیری از اهداف شوم کشور های خارجی، از جنگ دست بردار شوند.
۳- ما از طالبان و سایر گروه های مسلح نظام می خواهیم با توجه به معاهده موفق حزب اسلامی افغانستان و حکومت از جنگ دست برداشته با پروسه صلح یکجا شده و به زندگی آبرومندانه برگردند.
۴- از حکومت افغانستان می خواهیم به منظور گفتگو و کشانیدن مخالفین به میز مذاکرات بین الافغانی یک هئیت را که مشمول علمای کرام و افراد بی طرف و صلح خواه باشند، ایجاد نماید.
۵- رسانه ها وسیله خوبی برای رسانیدن پیام ها به مخالفین مسلح می باشد ولی بعضی رسانه ها در برنامه های خویش کلمات توهین آمیز را به آدرس مخالفین مسلح استفاده می کنند. بنا براین از حکومت می خواهیم برای جلوگیری از افزایش جنگ از چنین مسایل جلوگیری نماید.
۶- بربنیاد آیات قرآن عظیم الشان کشتن یک مسلمان بی گناه به مثابه گشتن تمام امت می باشد. بنابراین بالای مخالفین مسلح صدا می کنیم که با توجه به حکم خداوند (ج) از انجام حملات انتحاری و کشتن مردم بی گناه خودداری نمایند.
۷- اینکه جنگ روان توجیه تشریعی ندارد؛ و با توجه به این آیت قرآن عظیم الشان (انما المومنون اخوة فاصلحو بین اخویکم – ۱۰ – الحجرات سوره) ترجمعه: یقیناً که مؤمنان برادر یک دیگر اند، شما برادران بین خود صلح کنید.
پس با توجه به آیت شریف که فوقاً ذگر گردید از جنگ دستبردار شوید و با سایر هموطنان خویش در بازسازی کشور سهیم شوید.
۸- ترقی و پیشرفت هر کشور مبتنی بر تقویه زیربنا های اقتصادی آن می باشد، بنابرین، از مخالفین مسلح نظام می خواهیم تا از اختلافات سیاسی با حکومت افغانستان دستبردار شده، در کنار دولت از پروژه های کلان اقتصادی مانند پروژه تاپی حمایت نموده و همکاری نمایند.
۹- ما علمای کرام زون شرق از جامعه جهانی می خواهیم تا از گفتگو های بین الافغانی میان حکومت افغانستان و مخالفین مسلح نظام حمایت نمایند.
۱۰- خواست ما از جامعه جهانی این است، تا از فعالیت های تروریستی آن کشور های همسایه افغانستان جلوگیری نماید که در خاک خود به مخالفین مسلح مراکز امن فراهم نموده و آنان را حمایت مالی می نمایند.
۱۱- در اخیر این قطعنامه از علمای جید افغانستان، کشور های همسایه و جهان اسلام می خواهیم تا از طریق کنفرانس های علمی و منابر به منظور از بین بردن خشونت و تامین صلح در افغانستان، منطقه و کشور های اسلامی تلاش های جدی نمایند.
به امید تامین صلح دایمی در کشور

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.