قطعنامه کنفرانس ملی مشورتی صلح با بزرگان قومی و جهادی و نماینده گان شوراهای ولایتی

به اشتراک بگذارید

بسم الله الرحمن الرحیم
کنفرانس ملی مشورتی در ارتباط به صلح با بزرگان قومی و جهادی و نمایندگان شوراهای ولایتی به رهبری شورای عالی صلح به تاریخ اول و دوم ماه حوت سال جاری در کابل برگزار گردید. در کنفرانس مذکور به تعداد ۸۰۰ تن بزرگان قومی و جهادی و نمایندگان شوراهای ولایتی از ۳۴ ولایت کشور اشتراک کرده بودند. اشتراک کنند‌گان در این کنفرانس برای تحکیم صلح پایدار و ختم جنگ در کشور صدای شان را بلند نموده و بعد از دو روز بحث همه جانبه و تبادل نظر پیرامون قضایای مرتبط به صلح و تحکیم هرچه بیشتر اجماع ملی قطعنامه ذیل را صادر نمودند
چنانچه تاریخ ما به اثبات رسانیده است که این خاک با قوت اقوام و مردم افغانستان حافظت شده و ملت افغانستان همیشه با قوت، یکپارچگی و عقیده خویش ثبات را در کشور عزیزما  افغانستان تامین نموده اند. حالا وقت آن رسیده که با قوت مردمی و قومی خود از روند صلح حمایت کنیم  و عملاً در تطبیق پروسه صلح سهم بگیریم. با در نظر گرفتن ساختار ملی و قومی کشور و عنعنات ملی ، بزرگان قومی و جهادی و نمایند‌گان منتخب مردم در شوراهای ولایتی می توانند بخاطر قطع جنگ میان طرفین نقش مؤثر را برای ایجاد ذهنیت سازی صلح و آشتی ایفا کنند.
۱- ما بزرگان قومی و جهادی، جنگِ نا روا در کشور را به فایده استخبارات منطقه می دانیم، که قیمت آنرا مردم مظلوم و ستمدیده افغانستان می پردازند، بناً از رهبری طالبان می خواهیم که به خواست و امید مردم که همانا تحقق صلح و قطع جنگ می باشند لبیک گفته و برای رسیدن به صلح پایدار، به مذاکره مستقیم و بین الافغانی حاضر شوند.
۲- از رهبری جمهوری اسلامی افغانستان تقاضا داریم به خاطر حفظ تمامیت ارضی و تامین صلح و امینت در کشور، به تقویه نیروهای امنیتی و دفاعی توجه جدی نموده و اجازه ندهد که نیروهای مسلح ملی مورد مداخلات سیاسی قرار گیرند.
۳- همان طوری که در این دو ماه اخیرکنفرانس های مختلف تحت رهبری شورای عالی صلح با علمای جید و مطرح دینی در کشور، اعضای جامعه مدنی، زنان و جوانان برگزار گردید و آنان از پروسه صلح در افغانستان به طور قاطع حمایت کردند، بناً ما بزرگان قومی و جهادی و نمایندگان مردم در شوراهای ولایتی به نوبه خویش از تلاش‌های صلح  شورای عالی صلح و دولت اعلام حمایت می نماییم.
۴- امضاء توافقنامه صلح جمهوری اسلامی افغانستان با حزب اسلامی نشان دهنده اراده نیک و صادقانه حکومت افغانستان به ارتباط تحقق صلح در کشور می باشد. خواهشمندیم طالبان نیز با در نظرگفتن این رویه مناسب، بیایند به جای جنگ، انتحار و انفجار از طریق مذاکرات مستقیم و بین الافغانی خواسته های معقول و مشروع خویش مطرح نمایند.
۵- از اینکه شورای عالی صلح و جمهوری اسلامی افغانستان برای آغاز مذاکرات هیچ گونه پیش شرطی را نگذاشته اند، بناً از طالبان می خواهیم که استقلالیت خود را ثابت کرده و بدون مداخلات بیگانه ها با مردم خود بنشینند و به ختم جنگ و برادر کشی نقطه پایان بگذارند، زیرا کشتار افغانها، انفجا و انتحار و به شهادت رسانیدن بزرگان قومی، موسفیدان و جوانان و در مجموع مردم مسلمان افغانستان و به و جود آوردن نا امنی ها حساسیت مردم را در قبال طالبان افزایش میدهد.
۶- در حالیکه افغانستان از یک مرحله تاریخی و حساس می گذرد و در مجموع مردم کشور با مشکلات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی گرفتار اند، ما اشتراک کنندگان این کنفرانس از تمام گروه‌های سیاسی و طرفهای درگیر در جنگ به طوری جدی تقاضا داریم که با توجه به ارزشهای ملی، برادری و وحدت ملی، از اختلافات دست کشیده و برای ایجاد امنیت و ثبات واقعی در کشور کوشش و تلاش نمایند.
۷- ما اشتراک کننده گان کنفرانس تعهد می سپاریم که برای ختم جنگ و منازعات و خونریزی با کمال اخلاص و صداقت میانجیگری نموده و در سطح قرا، قصبات، ولسوالی های و ولایات مردم را به صبر، همدیگر پذیری، ختم جنگ و تحکیم صلح تشویق نموده و در ایجاد فضای دوستی و محبت همکاری نماییم.
۸- از رهبری جمهوری اسلامی افغانستان به گونه قاطع تقاضا داریم تا برای از بین بردن عوامل تداوم جنگ، بی‌عدالتی، بی‌نظمی سیاسی و اقتصادی، رقابت‌های منفی قومی و قبیلوی، فقر، فساد اداری و اخلاقی، عدم ارائه خدمات، رفتار تبعیض‌آمیز در ادارات دولتی و دیگر نابسامانی‌ها، تلاش نموده و در زمینه اصلاحات و حاکمیت قانون توجه جدی داشته باشند.
۹- حکومت باید برای جلب حمایت شوراهای قومی و ولایتی، شوراهای ولسوالی، بزرگان جهادی و قومی کار نموده تا آنان بتوانند برای ختم جنگ جاری در کشور که هیچ گونه صبغه دینی ندارد، در سطح محلی، برای تامین صلح و ثبات کار کنند.
۱۰- خواست ما از طالبان این است که دیگر با ادامه جنگ زمینه مداخلات خارجی‌ها و حلقات استخباراتی منطقه و جهان را در امور داخلی کشور ما مساعد نسازند و کوشش نمایند از راه صلح و آشتی، صفوف خویش را از آن عده تروریستهای جهان و حلقه‌های مافیایی که کمر خویش را برای بربادی و تباهی کشور ما بسته اند جدا نمایند و با برادران افغان خود اهداف خویش را از طریق گفتگوی سازنده به طوری صلح آمیز تعقیب نمایند.
۱۱- تاریخ به اثبات رسانیده است که مردم غیور افغانستان، همیشه در مقابل مداخلات بیگانه ها با متانت کامل ایستاده و بازهم می‌توانند از کشور خویش در برابر هر نوع تجاوز دفاع نمایند، بناً از تمام همسایه‌ها می خواهیم که بر اساس رعایت اصل حسن همجواری، از صلح افغانستان حمایت نموده و این را نیز بدانند که ناآرامی و جنگ در افغانستان به نفع هیچ کشوری نیست، قابل ذکر است که مداخلات مغرضانه فضای اعتماد بین کشورها را ازبین میبرد.
۱۲- از جامعه جهانی می خواهیم که به حمایت گسترده و سیاسی خویش با جمهوری اسلامی افغانستان و روند صلح تحت رهبری و مالکیت افغانها حمایت همه جانبه همچنان ادامه دهند.
۱۳- کشور های اسلامی و سازمانهای معتبر دینی و اسلامی جهان باید از تلاشهای شورای عالی صلح و دولت جمهوری اسلامی افغانستان به منظور ختم جنگ در افغانستان حمایت کنند و اجازه ندهند که مردم افغانستان بیشتر از این شکار دسایس و توطیه های گروه های تروریستی و مافیایی و استخبارات منطقه گرند.
۱۴- برای تحکیم صلح و همچنان تطبیق توافقات صلح نقش اقوام، شورا های قومی و ولایتی و قوماندانان جهادی بسیار مهم بوده، حکومت میکانیزمی محلی را ایجاد کند که به سطح خانواده ها و روستا ها برنامه های مربوط به صلح را به وجه احسن آن تطبیق گردد.
ما از دولت منتخب افغانستان که به رای مردم به میان آمده و از تمامیت ارضی کشور دفاع مینماید، حمایت کرده و از تلاشهای صلح که به مثابه جهاد اکبر تلقی میگردد نیز حمایت مینماییم و میخواهیم در این زمینه عملا کار کنیم. در این خصوص از شورای عالی صلح یکبار دیگر تقاضا مینماییم که فعالیت های خویش را بیشتر در سطح محلات متمرکز سازند.
صلح نه تنها یک امر الهی و سنت نبوی بوده، بلکه در شرایط فعلی خواست ضروری مردم و اقوام باهم برادر کشور نیز می باشد. به همین اساس ما بزرگان قومی و جهادی از تلاشهای شورای عالی صلح به طوری قاطع حمایت کرده و در کشور به هدف صلح پایدار و تحکیم امنیت، آماده هر نوع همکاری می باشیم.
در پایان لازم می دانیم از تلاشهای شورای عالی صلح برای برگزاری این کنفرانس ملی مشورتی ابراز قدردانی نماییم.

و من الله التوفیق

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.