علمای کرام بر حضور هیئت دولت افغانستان درمذاکرات صلح با مخالفان مسلح تأکید ورزیدند

به اشتراک بگذارید

نشست شورای عالی صلح با علمای کرام امروز ۲۰ حمل سال روان در تالار کنفرانس های این شورا برگزار شد.

محفل با تلاوت آیات متبرکۀ کلام الهی توسط مولوی عبدالرحمن عضو شورای سرتاسری علمای افغانستان آغاز یافت، سپس قضاوتپوه مولوی قیام الدین کشاف رئیس شورای علمای افغانستان و عضو ارشد هیئت اجرائیۀ شورای عالی صلح با صحبت عالمانۀ خود در مورد وضعیت سیاسی موجودۀ کشور و ضرورت تدویر لویه جرگۀ مشورتی صلح روشنی انداخته، برمبنای احکام و اوامر شریعت غرای محمدی از مخالفان مسلح خواست تا از حوصله مندی و خویشتنداری کار گرفته با جانب دولت افغانستان  بخاطر ختم جنگ و برادر کشی و تأمین صلح سراسری در کشور شان، دور یک میز مذاکره بنشینند.

بعداً مولوی عطاء الرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح، حضور علمای کرام را درین نشست خیر مقدم گفته، در مورد نشست های متعددی که بخاطر استقرار صلح در افغانستان به ابتکار کشور های صلحدوست جهان تا کنون تدویر یافته است صحبت نموده نقش این نشست ها را در تقویت پروسۀ صلح ارزنده خواند. معاون شورای عالی صلح همچنان در مورد تعیین هیئت مذاکره کنندۀ صلح از جانب دولت افغانستان گفت که خوشبختانه همه شخصیت های برازندۀ کشور اعم از علماء، دانشمندان و سایر حلقات باورمند صلح در کشور، به حمایت از نظام قرار دارند و آرزو می رود تا هیئت مذاکره کننده در چنین یک ترکیب نیرومند ملی و همه شمول گزینش گردد. وی همچنان از علمای حاضر در نشست تقاضا نمود تا نظریات و پیشنهادات شان را در مورد این مذاکرات قریب الوقوع ابراز دارند و در مورد اهمیت صلح و تحکیم آن از دیدگاه شریعت اسلامی، از طریق منابر مساجد و تکایا تبلیغ نمایند.

متعاقباً انجنیر محمدعثمان طارق مشاور ارشد دارالانشای شورای عالی صلح در مورد تحولات اخیر پروسۀ صلح و تدویر لویه جرگۀ مشورتی صلح برای اشتراک کننده گان نشست معلومات همه جانبه ارائه نمود.

در بخش اخیر این نشست، علمای اشتراک کننده پیرامون چگونه گی مذاکرات صلح با مخالفین مسلح و نقش علمای کرام در ترکیب هیئت اشتراک کنندۀ دولت درین مذاکرات، نظریات و پیشنهادات خود را ابراز داشتند. نشست با دعای خیر پایان یافت.

Comments are closed.