علمای زون غرب یک صدا گفتند: ما صلح میخواهیم!

به اشتراک بگذارید

علمای حوزۀ غرب کشور، به هدف توقف جنگ و روی آوردن مخالفین مسلح به میزمذاکره با دولت افغانستان، صدای صلح خواهانۀ شان را بلند نمودند. در محفل باشکوهی که با اشتراک حدود ۳۰۰ تن از  علمای زون غرب کشور تحت نام (ما صلح میخواهیم) روز ۵ عقرب سال روان در

 مسجد جامع شهرهرات راه اندازی شده بود، علمای ولایات فراه، غور، بادغیس وهرات اشتراک داشتند.

در آغاز همایش  مولوی خداد داد صالح رئیس شورای علمای حوزۀ غرب کشور در مورد هدف برگزاری این نشست معلومات ارائه نمود.Olama_Herat_4

 سپس یک تن  عالم دین از ولایت بادغیس به نمایندگی از علمای آن ولایت پیرامون مزایای صلح از دیدگاه اسلام و نیاز ملت مسلمان افغانستان به صلح صحبت نمود. بعداً یک تن از علمای دین به نمایندگی از شورای علمای ولایت غور پیرامون نقش علمای کرام در راستای صلح و وحدت ملی سخنرانی نموده ازهمه گروه های سخنرانی نمود. درگیر خواست تا دست از مخالفت برداشته، به زندگی را بر گردند. متعاقباً یک تن از علماء به نمایندگی از شورای علمای ولایت فراه

Olama_Herat_2Olama_Herat_3

 در مورد اهمیت صلح ازدیدگاه اسلام در اخیر این نشست اعلامیۀ ۷ ماده ای از سوی شورای عالی علماء و روحانیون حوزۀ غرب کشور خطاب به دولت جمهوری اسلامی افغانستان صادر شد.

نظام حکومت را در قبال دارد، مبنای برنامه ها و سیاست کاری خویش قرار دهند.در اعلامیۀ مذکور علما و روحانیون حوزۀ غرب افغانستان به حکم وظیفۀ شرعی و مسؤولیت دینی از تمام جوانب ذیدخل، بخصوص

  از شخص رئیس جمهور و سایر مقامات مسؤول کشور خواستند تا صلح خواهی و صلح طلبی را که تحکیم اخوت، برادری و تقویت ارکان

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.