عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح: جنگیدن مخالفین مسلح علیه برادران شان ریشۀ شرعی ندارد

به اشتراک بگذارید

با حضوربیش از۸۵۰ تن از جوانان، زنان و فعالان جامعۀ مدنی از ولایات بلخ، فاریاب، سمنگان، سرپل و جوزجان مربوط زون شمال کشور، به تأریخ ۹ سرطان کنفرانس مشورتی صلح در شهر مزار شریف دایر گردید.
درین همایش که هیئت رهبری ولایت بلخ، هیئت اجرائیۀ شورای عالی صلح تحت ریاست محترم عطاءالرحمن سلیم معاون آن شورا نیز حضور داشتند، ابتداء آیاتی از کلام الله مجید تلاوت گردید سپس محترم محمد بشیر توحیدی معاون والی بلخ ضمن ابراز خیر مقدم به اشتراک کننده گان گفت که جنگ و خشونت جز تباهی و ویرانی چیزی بجا نگذاشته و مردم توان این همه درد و رنج را ندارند و خواهان یک زنده گی صلح آمیز و دور از جنگ و بدبختی هستند. وی تأکید نمود که برای رسیدن به صلح دایمی باید همه دست به دست هم بدهیم و متحدانه از روند صلح افغانستان حمایت کنیم.
بعداً محترم عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح در صحبت خود تأکید نمود که  فشار آوردن بالای طرف هایی که صلح را قبول ندارند مبنای شرعی دارد؛ زیرا جنگیدن مخالفین مسلح علیه برادران شان نه ریشۀ شرعی دارد و نه هم برای منافع ملت و img balkh northzone youth civil conf saratan 9 2کشور است و ماموریت و تکلیف ما نیز بر اساس نصوص واضح شرعی، همانا آوردن صلح و آشتی بین طرفین منازعه است. از جانب دیگر پیوستن به صلح به معنی تسلیمی، تحقیر شدن و زیر پا ساختن حقوق یک طرف نبوده بلکه در صلح همیشه توازن و عدالت مد نظر گرفته میشود.
معاون شورای عالی صلح آتش بس سه روزه را نمایانگر پیوند شکست ناپذیر مردم افغانستان خوانده، تلاش جوانان را جهت پیشرفت و ترقی ستود و از آنان خوست تا بخاطر رسیدن به صلح دایمی، پروسۀ صلح را یاری نمایند.
متعاقباً داکتر محمد افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ در صحبت خود گفت که جوانان آینده سازان کشور اند و بخاطر فردای بهتر باید امروز دست به کار شده، در آوردن صلح سهیم گردند و روند صلح را حمایت کنند.
img balkh northzone youth civil conf saratan 9 3محترمه خانم معصومه رمضانی نمایندۀ جوانان و جامعۀ مدنی ولایت سرپل یکی دیگر از سخنرانان، بر بلند کردن صدای صلح تأکید نموده، وعده سپرد که در رسانیدن صدای صلح و کمک برای رسیدن به این ارمان دیرینه از هیچ نوع تلاش و همکاری دریغ نورزد.
همچنان محترمه خانم سیما ستانکزی نمایندۀ زنان، جوانان و نهاد های مدنی ولایت جوزجان در مورد مشکلات جوانان و زنان در آن ولایت صحبت نموده گفت که  اکنون مردم تاب این همه درد و بد بختی را نداشته و من یه صفت نمایندۀ آنان صدای صلح خواهی مردم دیار خود را به شما میرسانم و اطمینان میدهم که ما بخاطر آوردن صلح در کشور از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نخواهیم کرد.
محمد هاشم مدقق نمایندۀ جوانان و نهاد های مدنی ولایت سمنگان سخنران دیگری بود که ضمن حمایت از آتش بس سه روزه، خواهان زمینه سازی برای آتش بس دراز مدت شده، خواهان دایر شدن بیشتر چنین کنفرانس ها گردید.
بعداً داکتر حبیب الرحمن سعادت نمایندۀ جوانان و نهاد های مدنی ولایت فاریاب در صحبت خود از فعالیت های اخیر شورای عالی صلح ابراز قدردانی نموده، پیشنهاد و تاکید ورزید تا برنامه های صلح خواهی ازطریق کمیته های صلح ولایتی به قرا وقصبات کشور گسترش یابد زیرا مردم اکنون از فعالیت های صلح جویانۀ شورا ی عالی صلح وکمیته های صلح ولایتی بنابر نتایج مطلوب وامیدوارکنندۀ اخیر، حمایت و پشتیبانی مینمایند.
در ادامه صحبت ها خانم حفیظه میرزایی نمایندۀ جوانان، زنان و نهاد های مدنی ولایت بلخ از کار کرد های شورای عالی صلح حمایت خود را ابراز و پیشنهاد نمود تا درین پروسۀ ملی به جوانان، زنان و نهاد های مدنی نقش بیشتری داده شود.
در اخیر محترم محمد امین الدین مظفری منشی شورای عالی صلح، کنفرانس را جمع بندی نموده، با قرائت دعائیۀ خیر محفل را اختتام بخشید. 

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.