عبدالجبار سر دستۀ گروه ۲۰ نفری پیوست شده به صلح در بغلان: پایان هر مخالفت صلح است پس باید در این امر خیر تغافل نکنیم

به اشتراک بگذارید

۲۰ تن از مخالفین مسلح با سر گروپ های آنان به نام های عبدالجبار ولد محمدسرور و محمدنسیم ولد عبدالرحیم از مربوطات ولسوالی جلگه و شهر پلخمری ولایت بغلان که قبلاً فعالیت های مسلحانۀ ضد دولتی داشتند با درک از ارزشهای اسلامی و انسانی صلح دست از خشونت برداشته با سپردن سلاح های مختلف النوع دست داشته شان به نیرو های امنیتی ولایت بغلان، با پروسۀ صلح یکجا شدند.

   به مناسبت پیوستن گروه مذکور به روند صلح، روز یکشنبه ۲۸ جدی سال روان محفلی با اشتراک هیئت رهبری  ولایت بغلان، مسؤولین امنیتی، مسؤولین کمیتۀ صلح ولایتی بغلان، بزرگان و معززین آنجا در مقر قوماندانی امنیه ولایت بغلان تدویر یافته بود که ابتدا عبدالصمد ستانکزی مسؤول کمیتۀ صلح ولایتی بغلان ضمن ابراز خیر مقدم، از آنان تقاضا نمود تا پیام های صلح و دوستی مردم متدین ولایت بغلان را به آنهایی که در مخالفت با دولت قرار دارند رسانیده از آنها بخواهند که بخاطر نجات مردم از مصیبت جنگ و بدبختی، با پروسۀ صلح یکجا شوند و در آبادانی کشور خود سهیم گردند.

   همچنان درین گردهم آیی عبدالجبار یکی از سرگروپ های پیوست شده گان صحبت نموده گفت: ما از پیوستن خود به برنامۀ صلح خوشحال هستیم چون احساس آرامش و آزادی میکنیم به همین دلیل برای آنهایی که هنوز در مخالفت بسر میبرند میگویم که پایان هر مخالفت و کشمکش ها صلح است پس باید در این امر خیر تغافل نکنیم. محفل با دعای خیر پایان یافت.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.