صلــح از دیدگــاه اســـلام

به اشتراک بگذارید

تتبع و نګارش داکتر معظمه  نعیم  زی

کشورعزیزمان افعانستان از مدت ها به  این سوتحت عناوین مختلف درآتش خانمان سوز جنگ و بدبختی، مظلومانه می سوزد و بخش اعظم هست و بود آن به گونه یی صدمه و آسیب دیده و سرانجام هزارها انسان مظلوم اعم از زن، مرد، خُرد، بزرگ و حتی طفلکان معصوم و بیگناه جان های شیرین خود  را از دست داده اند و این روند هنوز هم خاتمه نیافته بلکه به سرعت تام ادامه دارد. پس برهرانسان با احساس ، با درک و دلسوز لازم است تا با استفاده از امکانات دست داشته در خاموش ساختن  کامل و یا حد اقل کاهش شعلۀ این آتش افروخته شده اقدام نموده و وجیبه ومسؤولیت ایمانی ، وجدانی و میهنی خویش را انجام دهد. لله الحمد ما مسلمان هستیم و افتخار پیروی دین سعادت زا و نجات بخش اسلام  را داریم، دینی که به اساس آیۀ کریمۀ » ان الدین عند الله الاسلام « یگانه دین مقبول و پسندیده نزد خداوند (ج) است. پس بر ماست تا مقدمتر از همه، هر پدیده را در چوکات اوامر و نواهی دین اسلام مطالعه و بررسی نماییم بناءً میتوان گفت که  از منظر و دیدگاه دین مقدس اسلام که درحقیقت معیار دیدگاه هر مسلمان است، واژه و کلمۀ زیبای صلح یکی از کلمات قرآنی بوده و در قرآن عظیم الشأن در معانی و مفاهیم متعددی همچو اصلاح، اتفاق وهمبستگی، رفع خصومت و دشمنی، نعمت، منفعت، گذشت وغیره استعمال شده که همه این مفاهیم متضمن و در بر گیرنده سعادت جامعۀ بشری میباشند.

صلح اصل، اساس و قاعدۀ جاودان و پایداری جهان و طبیعت است و جنگ حالتی است متضاد. زیرا در شرایط صلح و امنیت به رشد و تعالی و رسیدن به تفاهم و همسویی آسان‌ تر و بشر به حق و حقیقت گرایش و علاقۀ بیشتر پیدا می‌ كند اما در نتیجۀ جنگ، همه داشته های مادی و معنوی به نوعی آسیب پذیرمیشوند .

ازینرو صلح، صفا و صمیمیت و زندگی مسالمت آمیز در رأس برنامه های دینی قرارداشته و قرآن عظیم الشأن همواره بر احیاء و تداوم آن دستورداده و آنرا مایۀ خیر و نیکبختی های جامعۀ بشری شمرده و میفرماید که » والصلح خیر« صلح و آشتی بهتر است.

این جملۀ کوتاه و پر معنى گــرچه در مورد اختلافات خانوادگــى در آیۀ فوق ذکر شده ولى بدیهى است یک قانون کلى و عمومى و همگانى  را بیان مى کند که در همه جا اصل نخستین ، صلح و صفا و دوستى و  سازش ‍ است  و نزاع و کشمکش و جدائى بر خلاف طبع سلیم انسان و زندگى آرام بخش او است. صلح وایجاد فضای مسالمت آمیز یکی از وجایب و مسؤولیت های هر مسلمان است  زیرا خداوند(ج) میفرماید:

{ انماالمؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم – الحجرات:۱۰}  درمیان برادران تان صلح نمایید.

صلح دستورالهی { فاصلحوا بین اخویکم}، دعای ابراهیمی {رب اجعل هذا بلدا امناً  – البقرة: ۱۲۶} سنت محمدی {صلح حدیبیه} و از قدیمیترین نیازها و آرمان های بشریت به ویژه میهن دوست داشتنی مان افغانستان است.

صلح ضامن مصونیت، تأمین امنیت، برقراری عدالت و حفظ آزادی ها و ارزشهای مادی و معنوی  انسانی است  و سرانجام به گفتۀ یکی از دانشمندان {صلح در اسلام مسأله ‏ای اصیل و ریشه ‏دار است و پیوندی ناگسستنی با طبیعت اسلام و نظریۀ عمومی و كلی آن دربارۀ جهان و زندگی انسان دارد. اسلام دین همبستگی و وحدت و یگانگی بزرگ در سراسر جهان عظیم و پهناور است. آموزۀ توحید، قرار داشتن همه هستی در تحت تدبیر واحد و حكیمانه الهی، پیوند نسلی همه آدمیان به یك پدر و مادر و اشتراك خانوادگی همه انسانها، حركت جهان و انسان به سوی غایت واحد الهی، وجود فطرت یگانۀ  همبستگی جهانی در اسلام است. }

باید گفت که ازدیدگاه دین مقدس اسلام تأمین صلح و آسایش و زندگی مسالمت آمیز مسؤولیت ایمانی و وجدانی هرانسان اعم از مرد و زن میباشد. و نیز میتوان از حضرت ام سلمة به عنوان بانویی که نقش مؤثری در صلح حدیبیه ایفا نموده یاد آوری نمود.

پس بر ما افغانهاست که برای تأمین صلح و آشتی، صفا و صمیمیت، وحدت وهمبستگی و فراهم نمودن زندگی مسالمت آمیز درکشورعزیزخود تلاش پیگیر و کوشش جدی همه جانبه وخستگی ناپذیرنماییم تا از یکطرف اطاعت و پیروی از دساتیروفرامین الهی نموده و ازجانب دیگر خوشبختی ها را از آن خود گردانیده و با اطفاء و خاموش نمودن آتش جنگ های خانمانسوز، ویرانگر، شقاوت زا، مصونیت جان، دین ، مال، عقل و آبرو وعزت خویش را تأمین نماییم. به امید تأمین و برقراری صلح دایمی و پایدار در کشورعزیز مان افغانستان.

 

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.