صلح متضمن پیشرفت و ترقی است

به اشتراک بگذارید

بمناسبت آغاز کار ساختمانی بند آبگردان دهندرۀ ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب، با اشتراک والی ولایت، رئیس کمیتۀ صلح ولایتی، نماینده گان احزاب سیاسی و نهاد های مدنی، علماء، بزرگان و معززین ولایت فاریاب به تأریخ ۱۸ اسد سال روان محفلی در مسجد جامع قریۀ چارتوت ولسوالی پشتونکوت آن ولایت تدویر یافت.
در آغاز محفل آیاتی از کلام پاک الهی تلاوت گردید، سپس محمد همایون فوزی والی فاریاب راجع به اهمیت حیاتی و اقتصادی بند مذکور صحبت نموده متذکر شد که این بند به ارزش ۵۰ ملیون دالر امریکایی ساخته میشود و عنقریب آمادۀ بهره برداری میگردد. متعاقبآ الحاج اسد الله جمالی رئیس کمیتۀ صلح ولایتی فاریاب پیرامون موضوع صحبت نموده گفت: مردم ما در شرایط کنونی بیشتر از همه تشنۀ صلح اند  و در نبود صلح دچار مشکلات و نا رسایی های فراوانی شده، زیرا بدون صلح هیچ نوع ترقی و پیشرفت بوجود نمی آید و حتی عبادت دینی خود را بدرستی انجام داده نمیتوانند. رئیس کمیتۀ صلح از مردم خواست تا جهت فراهم شدن رفاه مادی و معنوی جامعه، در راه تسریع روند صلح و تأمین امنیت با دولت همکاری بیشتر نمایند.
همچنان درین محفل مسؤول شبکۀ جامعۀ مدنی فاریاب و عده یی از بزرگان قریۀ چهارتوت ولسوالی پشتونکوت پیرامون اهمیت اقتصادی و اجتماعی بند مذکور صحبت نموده تأکید ورزیدند که صلح متضمن پیشرفت و ترقی کشور ما بوده و باید از آن قاطعانه حمایت کنیم.  
محفل با دعای خیر برای  تأمین صلح و ترقی کشور به پایان رسید.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.