صلح امر الهی و نیازمندی جامعه بشری است

به اشتراک بگذارید

بمنظور توضیح ستراتیژی جدید شورای عالی صلح  و آماده گی ها برای تطبیق آن، به تاریخ اول عقرب سال روان نشستی با اشتراک مسؤولین کمیتۀ صلح ولایتی لوگر و رؤسای ادارات دولتی آن ولایت در تالار جلسات کمیتۀ صلح ولایتی لوگر برگزار شد.
 در آغاز جلسه آیاتی از قرآن عظیم الشأن توسط محترم مولوی گل ولی یکی از اعضای کمیتۀ صلح ولایتی لوگر تلاوت گردید بعداً محترم مولوی اسدالله حنیف رئیس کمیتۀ صلح ولایتی لوگر، نخست اشتراک کننده گان محفل را خیر مقدم گفته و سپس در مورد ستراتیژی جدید شورای عالی صلح صحبت نمود. وی ضمن تشریح جزئیات ستراتیژی، به اشتراک کننده گان در مورد راهکار های تطبیق آن رهنمایی های لازم نمود و از آنان خواست تا بخاطر رسیدن به img logar peace need of a society aqrab 1 2صلح و وفاق ملی در جهت تطبیق این برنامۀ صلح با کمیتۀ صلح ولایتی همکاری نمایند.
بعدآ محترم محمد ناصر غیرت رئیس شورای ولایتی و عضو کمیته صلح ولایتی لوگر صحبت نموده گفت که صلح یک امر الهی بوده و همه موجودات جهان به آن نیاز دارند و جنگ فعلی در افغانستان یک جنگ کاملآ تحمیلی از طرف بیگانه ها بوده که مردم ما از آن متضرر میشوند.
بعداً محترمه انجنیر زهره مطهر احمدزی رئیسۀ آبیاری ولایت لوگر نیز در مورد نقش صلح در انکشاف و پیشرفت جامعه صحبت نموده ضمناً سهیم بودن زنان و رضاکاران صلح را در تطبیق پروسۀ صلح بخصوص ستراتیژی جدید صلح موثر خواند.
عبدالرحمن تسل رئیس سرحدات اقوام و قبایل ولایت لوگر و مولوی محمد نبی از فعالان پروسۀ صلح نیز در صحبتهای خود صلح را امر الهی و نیازمندی جامعه خوانده، تأکید نمودند که ما در هر موقفی که باشیم باید در راستای صلح بیدریغ کار نماییم. آنان نقش علماء، بزرگان اقوام و ملا امامان مساجد و مدارس را در برقراری صلح مقدم دانسته و ابراز آرزومندی نمودند تا آنها با کمیتۀ صلح ولایتی همکار باشند.
در اخیر جلسه فیصله بعمل آمد تا یک کمیتۀ مشترک کاری متشکل از کمیتۀ صلح ولایتی، شورای ولایتی، ریاستهای حج واوقاف، معارف، سرحدات اقوام و قبایل و همبستگی ملی ایجاد گردد تا این کمیته بطور مشترک در راستای تطبیق ستراتیژی جدید کار نماید و پیام های صلح را به مردم برساند.
همچنان درین نشست رئیس کمیتۀ صلح ولایتی لوگر از کارکردهای اعضای اسبق کمیتۀ صلح ولایتی با اهدای تحسین نامه ها سپاسگزاری نموده از ایشان خواست تا همکاری های خویش را با کمیته صلح ولایتی ادامه دهند که آنان وعدۀ هرگونه همکاری را سپردند. نشست با دعای خیر پایان یافت.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.