صلاح الدین ربانی: نام آنعده طالبانی که از زندان های پاکستان رها گردیده اند باید از لست سیاه شورای امنیت سازمان ملل حذف گردد

به اشتراک بگذارید

هیأت عالیرتبۀ شورای عالی صلح که اخیراً جهت مذاکرات صلح در افغانستان به پاکستان سفر نموده بود روز شنبه 27 عقرب  سال روان در کنفرانس مطبوعانی که در کابل برگذار گردید، اشتراک ورزید.

درکنفرانس که خواست های مشترک دولت افعانستان و پاکستان شامل موضوعات  آن بود، ابتدا صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح   به خبرنگاران داخلی و خارجی گفت که موضوعات مهم مورد بحث بین هیئت های دو کشور، رهایی طالبان افغانی از زندان های پاکستان بود که  در نتیجۀ توافق میان هیأت شورای عالی صلح  و دولت پاکستان تعدادی از زندانیان افغان از بند رها گردیدند. وی از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا نام آنعده طالبانی که از زندان های پاکستان رها گردیده اند از لست سیاه شورای امنیت سازمان ملل حذف گردد .

صلاح الدین ربانی علاوه نمود که  اعضای شورای عالی صلح تلاش می ورزند تا برای آنعده از چهره های مشهورطالبان که حاضر به مصالحه هستند راه های مذاکره را فراهم نماید  و آنها را با پروسۀ صلح یکجا سازد. رئیس شورای عالی صلح تاکید نمود که نام طالبان باید از لست سیاه شورای امنیت سازمان ملل حذف شود و این تقاضا در قطعنامۀ مورد بحث طرفین مذاکره ( کابل – اسلام اباد) درج گردیده است.

قیام الدین کشاف سخنگوی شورای عالی صلح ورئیس شورای علمای افغانستان که عضو این هیأت  بوده، نیز درین کنفرنس ابراز نظر نموده گفت: دولت پاکستان در مذا کرات و توافق دو جانبه میان هیئت های دو کشور در رابطه به رهایی زندانیان طالب  افغان از زندان پاکستان وعدۀ همکاری نمود. وی افزود که در نشست اسلام آباد اعلامیۀ مطبوعاتی مشترک بین وزارت امور خارجۀ پاکستان و شورای عالی صلح به نشر رسید که شامل 12 ماده بوده و شرایط و توقعات هردو جانب در آن رعایت گردیده است. رئیس و اعضای شورای عالی صلح به تلاش های خویش ادامه داده و در رابطه به پیشرفت پروسۀ صلح که نقش اساسی را در آوردن امنیت در کشور دارد، همکاری های هر چه بیشتری خواهند نمود.

کنفرانس مطبوعاتی با ارایۀ پاسخ به سوالات خبرنگاران پایان یافت.

 

 

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.