شیرپاو در ملاقات با داوودزی: امنیت و صلح افغانستان باید اولویت همه باشد

به اشتراک بگذارید

محمد عمر داوودزی نماینده خاص رئیس جمهوری در امور منطقه یی برای اجماع صلح و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان با آفتاب احمد خان شیرپاو رئیس حزب قومی وطن پاکستان روی موضوعات مرتبط به پروسه صلح به روز پنجشنبه مورخ ۲۰ جدی ۱۳۹۷ دیدار و گفتگو نمود.
آقای داوودزی در مورد پیشرفتها و تحولات اخیر در پروسه صلح افغانستان معلومات ارایه نموده افزودند که هماهنگی یکی از مهمترین اصول در تقویت اجماع منطقه یی برای صلح میباشد. آقای شیرپاو ضمن اینکه هماهنگی را مهم خواند، افزود که در سیاستهای منطقه تغییر رو نما شده و امیدواریها برای تسریع بخشیدن پروسه صلح افغانستان نیز بیشتر گردیده است. وی در ادامه علاوه نمود، صلح در افغانستان یک نیاز است و ما همه در پاکستان بر این تاکید مینماییم.
در اخیر رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و نماینده خاص رئیس جمهور گفت، جنگ در افغانستان به هیچ کشوری منفعت نمیرساند و در صلح افغانستان منفعت همه کشورهای منطقه نهفته است. دو طرف ایجاد فضای هماهنگی و همکاری را مهم دانستند. از جانب افغانستان تاکید گردید که پاکستان به مثابه کشور همسایه و اثرگذار، در پروسه صلح افغانستان گامهای عملی و هماهنگ بردارد.

Comments are closed.