شورای عالی صلح و کمسیون آماده گی برای بزرگداشت از سالگرد شهادت پروفیسور برهان الدین ربانی رئیس جمهور اسبق، رهبر جهاد و مقاومت، و رئیس شورای عالی صلح (شهید صلح) و آماده گی برای برگزاری هفته صلح ووحدت ملی

به اشتراک بگذارید

به اساس  پیشنهاد هیئت اجرائیه شورای عالی صلح  وحکم شماره    3136 مورخ 23/0/1391 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان قرار است بخاطر ارج گزاری به مقام شهید صلح استاد بزرگوار و سایر شهدای  راه صلح و تشدید تلاش جهت تحکیم صلح عادلانه و ثبات پایدار در کشور از تاریخ 28 سنبله  الی 4 ماه میزان بنام هفته صلح و وحدت ملی  تجلیل بعمل آید.

 

شورای عالی صلح

دارالانشأ


اعلامیه مشترک مطبوعاتی

تاریخ: ۸ سنبله ۱۳۹۱

کابل – افغانستان

شماره : ۳۵

به اساس  پیشنهاد هیئت اجرائیه شورای عالی صلح  وحکم شماره    3136 مورخ 23/0/1391 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان قرار است بخاطر ارج گزاری به مقام شهید صلح استاد بزرگوار و سایر شهدای  راه صلح و تشدید تلاش جهت تحکیم صلح عادلانه و ثبات پایدار در کشور از تاریخ 28 سنبله  الی 4 ماه میزان بنام هفته صلح و وحدت ملی  تجلیل بعمل آید. به منظور بسیج مردم افغانستان برای تقویت صلح و وحدت ملی و استفاده اعظمی از این فرصت مهم الیوم جلسه کاری به اهتمام کمیسیون موظف و هیئت اجرائیه شورای عالی صلح به اشتراک روسای کمیته های صلح ولایتی و مسئولین ادارات امنیتی ولایات در سالون کنفرانس قصر مرمرین ،صدارت عظمی دایر گردید. طبق اجندا جناب محترم داکتر فاروق وردگ رئیس  کمیسیون برگزاری هفته صلح به اشتراک کننده گان خوش آمدید گفته وضمن ابراز سپاس گذاری از جلالتماب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بخاطر ارج گذاری به مقام والای شهید صلح وشهدای کشور ومسمی نمودن هفته صلح ،روی اهمیت این هفته، نقش استاد بزرگوار و شهید راه صلح در گسترش مساعی صلح و اهمیت تلاش های خسته گی ناپذیر سایر شهدای راه صلح صحبت نموده از هیئت رهبری شورای عالی صلح و نهاد های امنیتی و ملکی ابراز سپاس نموده اظهار داشتند که رسیدن به صلح آرزوی دیرینه همه مردم افغانستان است و تلاش در این راستا وظیفه هر افغان  می باشد بناً لازم است همه در این امر بزرگ ملی صادقانه تلاش نمایند.
متعاقباً محترم صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح ضمن ایراد بیانیه افتتاحیه روی اهداف شورای عالی صلح، نقش استاد بزگوار در تآمین صلح و وحدت ملی و اقدامات که باید در هفته صلح انجام پذیرد به تفصیل صحبت نموده و بالای نقش علمای کرام، بزرگان قومی، متنفذین، مسئولین و اعضای کمیته های صلح ولایتی برای بسیج مردم جهت رسیدن به این هدف بزرگ ملی تاکید ورزیدند. ایشان همچنان با ابراز سپاس و امتنان از تلاش ها و همکاری های ادارات امنیتی برای پشتیبانی از فعالیت های صلح، اظهار امیدواری نمودند که با اشتراک فعال تمام نهاد های دولتی و غیر دولتی، از جمله علمای دینی، نهادها و شبکه های جامعه مدنی، اکادمیک، زنان و جوانان کشور  روحیه و حدت ملی  که متضمن صلح و ثبات دایمی  در کشور می باشد  تقویت شود وعلاوه نمودند که مکلف استیم تا نیروی امنیتی خودرا حمایت نماییم ونگذاریم توطئه ای دشمنان باعث گردد تا بین مسئولین وهمکاران بین المللی شان فضای بوجود آید که منافع ملی مارا خدشه دار سازد وباید از واقعات که منجر به قتل همکاران نظامی بین المللی  میشود جلوگیری شود.
در این جلسه روی ابعاد مختلف پروسه صلح و چگونگی تجلیل از هفته صلح و وحدت ملی بحث های همه جانبه صورت گرفت و تصامیم لازم اتخاذ گردید.
اشتراک کننده گان از تمام مردم افغانستان تقاضا نمودند که برای رسیدن به صلح و ثبات  دایمی در کشور متحد و بسیج گردند تا جلو توطیه های دشمنان افغانستان ، قتل و کشتار مردم بی گناه گرفته شود. همچنان تاکید شد که مردم افغانستان باید از تجارب تلخ گذشته بیاموزند و برای یک آینده با سعادت و موفق که تمام مردم افغانستان در کنار هم  با  سایر ملل جهان در صلح و صفا زنده گی نمایند  باتوکل به اراده پروردگار عالم سعی و تلاش نمایند.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.