شورای عالی صلح حملات تروریستی اخیر در روز عاشورا را شدیداً تقبیح مینماید

به اشتراک بگذارید

شورای عالی صلح حملات تروریستی اخیر ضد اسلامی و انسانی در روز عاشورا را که منجر به شهادت و مجروح شدن ده ها تن از هموطنان ما به شمول اطفال وزنان گردید، شدیداً تقبیح میکند و آنرا عمل وحشیانه دشمنان مردم افغانستان میداند.
شورای عالی صلح ضمن ابراز تسلیت به خانواده های قربانیان حملات تروریستی در روز عاشورا، از بارگاه ایزد متعال شفا عاجل را به مجروحین این حوادث استدعا مینماید.

شورای عالی صلح

دارالانشأ


اعلامیه مطبوعاتی

تاریخ: ۱۷ قوس ۱۳۹۰

شماره : ۲۵

بسم الله الرحمن الرحیم

شورای عالی صلح حملات تروریستی اخیر ضد اسلامی و انسانی در روز عاشورا را که منجر به شهادت و مجروح شدن ده ها تن از هموطنان ما به شمول اطفال وزنان گردید، شدیداً تقبیح میکند و آنرا عمل وحشیانه دشمنان مردم افغانستان میداند.
شورای عالی صلح ضمن ابراز تسلیت به خانواده های قربانیان حملات تروریستی در روز عاشورا، از بارگاه ایزد متعال شفا عاجل را به مجروحین این حوادث استدعا مینماید.
مردم افغانستان میدانند که آنها قربانی مداخلات کشور های خارجی میباشند. ما مطمئن هستیم که همچو اعمال ضد اسلامی توسط عمال خارجی نمیتواند وحدت مردم افغانستان را که از هزاران سال به اینسو با هم یکجا زند گی کرده اند، از هم بپاشد، بلکه این نوع اعمال نیات شوم دشمنان مردم افغانستان را هرچه بیشتر نمایان و ملت را علیه آنها متحد میسازد.  
شورای عالی صلح معتقد است که یگانه راه رسیدن به صلح و امنیت پایدار در کشور وحدت و همبستگی مردم افغانستان است. در این راه باید همه ما تلاش نمائیم تا دست شوم که منجر به کشتار بی رحمانه مردم و ویرانی کشور میگردد قطع گردد و مردم بتوانند با همدیگر در صلح و صفا زند گی کنند.
شورای عالی صلح یکبار دیگر حملات تروریستی اخیر در روز عاشورا را شدیداً تقبیح مینماید و آنرا خلاف ارزش های اسلامی میداند.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.