شورای عالی صلح تجارب موفق پروسه صلح نیپال را مطالعه می کند

به اشتراک بگذارید

کتمندو، نیپال

هیئت شورای عالی صلح که تحت ریاست حبیبه سرابی معاون آن شورا جهت کسب آموزش های عملی پیرامون مذاکرات صلح و گفتمان های ملی به جمهوری نیپال رفته است، با معاون رییس جمهور نیپال و وزیر امور خارجه آن کشور طور جداگانه دیدار نمود. در این دیدارها که در دفتر معاونیت ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه نیپال برگزار شد، معاون شورای عالی صلح پیرامون پروسه صلح به مالکیت و رهبری افغانستان روشنی انداخته از میزبانی نیپال برای تشریک تجارب آنها پیرامون موفقیت پروسه صلح نیپال تشکر نمود.
آقای نندا کیشور پیون معاون رییس جمهوری نیپال ضمن خوش آمدید هیئت افغانی در مورد پیشرفت های پروسه صلح آن کشور معلومات ارایه نموده از چالشهای جریان مذاکرات به حاضرین معلومات ارایه نمود. وی همچنان مذاکرات صلح نیپال که به رهبری مردم آن کشور انجام شد را یک موفقیت عنوان نموده فرمود که صدای مردم باید در هر مرحله مذاکرات شنیده شود. معاون رییس جمهوری نیپال آماده گی کشورش برای همکاری با پروسه صلح افغانستان را اعلان نموده فرمود که هر مطالعه ی در img nepal hpc peace workshop katmando sonbula 19 2این راستا نیاز باشد، نیپال آماده همکاری میباشد.
همچنان آقا پرادیپ گیاوالا وزیر امور خارجه نیپال جنبه های عملی تسهیلگری و محدود سازی همکاری بین المللی در پروسه صلح کشورش را طور مفصل بیان نموده از رول زنان نیز در موفقیت پروسه صلح آن کشور یاد آور شد.
معاون شورای عالی ضمن استقبال از اعلان آماده‌گی نیپال برای همکاری، اضافه نمود که امروز صدای مردم افغانستان به گونه متحد برای دادخواهی صلح بلند شده و ما مکلفیت خود میدانیم تا پروسه صلح را شفاف به پیش ببریم و مردم افغانستان مالک و رهبر این پروسه اند. در این پروسه که ملی و مردمی میباشد، با تمامی اقشار و اصناف مردمی و شخصیتهای ملی و دینی کشور مشورتها صورت گرفته و این نشستهای مشورتی ادامه دارد. وی در این دیدارها ضمن ارایه معلومات پیرامون پیشرفتهای پروسه صلح، موضوعات آتش بس اخیر که مدیریت آنرا مردم افغانستان کردند و جریان پروسه صلح حکومت با حزب اسلامی را نیز به گونه مثال بیان کرد.

هیئت افغانی همچنان در موارد پروسه صلح و تفاهم ملی کشورهای ایرلند شمالی، لایبریا و کولمبیا نیز با فعالین و دادخواهان صلح آن کشور ها از جمله خانم لیمه گبووی فعال حقوق‌ زن و دادخواه صلح کشور لایبریا که در سال ۲۰۱۱ جایزه صلح نوبل را از آن خود کرده است، نیز دیدار و بحثهای آزاد نمود.
قابل ذکر است، هیئت شورای عالی صلح که در آن فعالین عرصه صلح نیز اشتراک دارند جهت کسب تجارب موفق نیپال از جریان پروسه صلح آنکشور با گروه ماویست ها که مخالفین نظامی دولت نیپال بودند، با همکاری موسسه آلمانی برگاف به آن کشور سفر نموده اند.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.