شورای عالی صلح تاسیس می گردد

به اشتراک بگذارید

در جلسه ای  به ریاست حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تصمیم اتخاذ شد، تا به تعفیب اقدامات برای تطبیق مشوره های جرگه مشورتی صلح،  شورای عالی صلح به منظور پیشبرد مصالحه با مخالفین ایجاد و آغاز به فعالیت نماید.

جرگه مشورتی صلح در ماده یازدهم قطعنامه خویش از حکومت افغانستان خواسته بود، تا یک شورای عالی صلح را برای عملی ساختن مشوره های جرگه و پیشبرد پروسهء صلح در کشور ایجاد کند.

در این جلسه که روز دوشنبه در ارگ ریاست جمهوری تدویر یافت، رئیس وهیات اداری و همچنین روسای 28 گانهء کمیته های جرگه ملی مشورتی صلح اشتراک داشتند.

پروفسیور استاد برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق و رئیس جرگهء ملی مشورتی صلح با تشکری از رئیس جمهوری اسلامی افغانستان گفت که با برگذاری جرگه ملی مشورتی صلح یک گام مهم و عملی در جهت حل عمده ترین مشکل افغانستان که همانا ادامه جنگ است، برداشته شد و امید است که نتایج این جرگه به عنوان نسخه ای برای پایان جنگ در افغانستان موثر واقع شود.

استاد برهان الدین ربانی افزود که همه اعضای جرگه احساس خوبی برای دست یافتن به صلح داشتند و حالا زمان آن رسیده است، که شاهد نتایج عملی وسودمندی در سطح ملی و بین المللی در راه رسیدن به صلح باشیم.

در ادامهء این جلسه استاد عبدالرب رسول سیاف گفت که اگر اخلاص و تصمیم قاطع داشته باشیم، ناتوانی در عالم اسباب مانع حرکت ما برای رسیدن به صلح نخواهد شد.

همینگونه مولوی قیام الدین کشاف در مورد امیدواری مردم نسبت به صلح اشاره نموده گفت که در نتیجه تدویر جرگه ملی مشورتی صلح امیدواری مردم افغانستان به صلح و آینده سعادتمند بیشتر شده است.

در ادامهء جلسه محمد اسماعیل قاسمیار، قاضی محمد امین وقاد، تاج محمد مجاهد، گل الرحمن قاضی، استاد رفیعی، انجنیر محمد شاه ځدران و آقایان اتمانزوی و نورستانی روسای تعدادی از کمیته های جرگه مشورتی صلح نظرات شان را برای تطبیق مشوره های جرگه و آغاز مفاهمه و رسیدن به صلح سرتاسری بیان کردند و در مورد ایجاد و ترکیب اعضای شورای عالی پیشبرد مصالحه با مخالفین و همینگونه تدوین طرزالعمل مغاهمه و آغاز ارتباطات در داخل و خارج کشور نیز صحبت کردند.

اشتراک کننده گان جلسه همه یک صدا گفتند: باوجود حادثهء که در روز اول جرگه به قوع پیوست، تمامی یک هزار و ششصد عضو جرگه  که از صمیم قلب خواستار تامین صلح از راه مفاهمه در کشور بودند، به کار خود ادامه دادند و محل جرگه را ترک نکردند.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در این جلسه از هیات رهبری و کمیته های جرگه مشورتی صلح و تمامی اشتراک کننده گان آن بخاطر تلاش ها و خدماتی که برای صلح در کشور انجام دادند، سپاسگذاری کرد و گفت: در نتیجه کوشش های شما، مردم افغانستان یکبار دیگر ثابت کردند که ملتی دارای تاریخ پربار و دور اندیش برای کشور خویش استند.

رئیس جمهور افزود که بعد از پایان کار جرگه ملی مشورتی صلح در تماس هایی که در داخل و خارج کشور داشتم، درک کردم که این جرگه تاثیرات مثبتی در سطح بین المللی بجا گذاشته و همزمان امیدواری ها را در داخل کشور برای دست یافتن به صلح بیشتر ساخته است.

در اخیر این جلسه رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تاکید کرد که برای تاسیس شورای عالی به منظور پیشبرد مصالحه با مخالفین اقدام عملی صورت خواهد گرفت و همچنین پیشنهادات هیات رهبری و روسای کمتیه های جرگه مشورتی صلح نیز در نظر گرفته خواهد شد.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.