سخنرانی محترم استاد کریم خلیلی در نشست مشورتی با نهادهای که در راستای صلح فعالیت مینمایند

به اشتراک بگذارید

Comments are closed.