زنان کندز صلح و امنیت میخواهند

به اشتراک بگذارید

به تأریخ ۴ حوت سال روان محفل گفتمانی تحت نام «زنان، صلح و امنیت»‌  از طرف ریاست امور زنان ولایت کندز در تالار هوتل سپین زر کندز بر گزار گردید.
در همایش مذکور که به هدف بر ملا ساختن مشکلات زنان و نا هنجاری های موجود در برابر پیشرفت زنان تدویر یافته بود، گرداننده گان محفل ضمن توضیحات پیرامون نقش زنان در آوردن صلح، با بررسی مشکلات زنان، در مواردی چون نبود زمینه های لازم آموزش و پرورش، نبود کار در ادارات دولتی برای زنان، عدم امنیت و مصونیت آنان و سایر خشونت ها علیه زنان بحث و تبادل نظر نمودند.
درین گفتمان که به میزبانی خانم نصیبه هولکر رئیس امور زنان ولایت کندز برگزار شده بود، الحاج اسدالله عمرخیل والی ولایت، حبیب الله محتشم رئیس کمیتۀ صلح ولایتی کندز، جنرال عبدالحمید قومندان امنیۀ آن ولایت وسایر مسؤولان ادارات، علماء، زنان و جوانان اشتراک ورزیده بودند.
رئیس امور زنان ولایت کندز در صحبت مقدماتی خود از مسؤولان ولایت کندز خواست تا زمینه های لازم کار و فعالیت را برای زنان آن ولایت مساعد سازند تا این قشر محروم جامعه به کار، تحصیل و سایر حقوق مشروع خود دست یابند.
سپس والی کندز طی صحبتی به زنان این ولایت اطمینان داد که کندز بار دیگر سقوط نخواهد کرد و زنان میتوانند بدون ترس و هراس به زنده گی شان ادامه دهند. وی همچنان  به رؤسای ادارات دولتی آن ولایت  هدایت داد تا زمینۀ کار برای خانم ها را به هر نحوی که  امکان پذیر است، مساعد سازند و  تأکید نمود که در هر ادارۀ دولتی حد اقل دو خانم در پست های کمبود، مطابق استعداد شان مقرر گردند.
img kunduz women in peace debate hoot 4 2متعاباً حبیب الله محتشم رئیس کمیتۀ صلح ولایتی کندز صحبت نموده، صلح را مایۀ خوشبختی و زمینه ساز تأمین امنیت بهتر، زنده گی خوش و آرامش، کسب علم و دانش، پیشرفت و ترقی در جامعه خوانده، تأکید ورزید که یگانه راه بیرون رفت از چالشهای موجود در فرا راه مردم ، تأمین صلح است. وی علاوه نمود که دولت مکلف است تا برنامۀ صلح را تقویت بخشیده، به همه بدبختی های موجود در کشور خاتمه دهند. رئیس کمیتۀ صلح کندز ضمن یاد آوری از دست آورد های شورای عالی صلح از زنان آن ولایت خواست تا بحیث نیمه یی از پیکر جامعه با برادران خود همکار باشند و تلاش نمایند تا پیام صلح را به گوش همۀ مردم بخصوص مخالفین مسلح برسانند.
  درین گفتمان زنان کندز پیشنهادات و نظریات شان را در موارد مختلفی مطرح کرده، خواهان پاسخ در زمینه شدند که از سوی مسوولان پاسخ های قناعت‌ بخش ارایه گردید.  
این گفتمان در حالی در ولایت کندز بر گزار گردید که زنان این ولایت بیشتر قربانی جنگ های تحمیلی و خشونت های خانواده گی و اجتماعی شده، در حالت نگرانی به سر می برند.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.